11 november 2014

Organisatie

De Groninger Studentenbond is een vereniging die bestaat uit leden. Iedereen die in Groningen studeert of wil gaan studeren kan lid worden van de GSb. Uiteraard zijn studenten uit andere provincies en niet-studenten ook welkom als lid. De actieve leden, in jargon activo’s, zijn de ruggegraat van de GSb. De dagelijkse leiding van de bond is in handen van het dagelijks bestuur. Het beleid wordt opgesteld door het dagelijks bestuur en de ALV (algemene ledenvergadering). De ALV vertegenwoordigt de leden van de vereniging en heeft onder andere als taak het aannemen van bestuursleden, het instemmen of afwijzen van beleidsstukken (beleidsplan, begroting, jaarverslag & jaarrekening) en controle uitoefenen op het gevoerde beleid.

Hiërarchie

In onderstaand organogram is te zien dat de ALV in principe het laatste woord heeft. Behalve dat de ALV elk jaar een nieuw bestuur aanwijst, heeft zij ook de bevoegdheid om de commissieleden van de SollicitatieCommissie, de ZoekCommissie, de KasCommissie en de Nait Soez’n aan te wijzen. De werkgroepen, het Juridisch Steunpunt, het Huurteam, het Onderzoeksbureau en de AcCie staan onder het bestuur en hoeven niet door de ALV benoemd te worden.

Commissies en werkgroepen

Leden kunnen actief worden bij de Groninger Studentenbond door zich bij één van de commissies of werkgroepen in te zetten.

Nait Soez’n

De Nait Soez’n (niet zeuren in het Gronings) is het opinieblad van de Groninger Studentenbond en brengt sinds 1972 meerdere malen per jaar een papieren editie uit. Daarnaast heeft het blad haar eigen website waarop alle laatste nieuwtjes te lezen zijn: www.naitsoezn.nl.

De Nait is een onafhankelijk en opiniërend blad over zowel het landelijk, als Gronings onderwijs, het wonen in Groningen, waar je het beste kunt stappen en alle andere belangrijke onderwerpen voor studenten in Groningen. Leden van de GSb krijgen het blad thuisgestuurd en een oplage van 1000 stuks wordt verspreid bij RUG en Hanze locaties. Meer informatie over de Nait Soez’n vind je hier.

Juridisch Steunpunt

Studenten kunnen bij het Juridisch Steunpunt gratis juridisch advies ontvangen over een BSA, een negatief cijfer, problemen met een huisbaas of werkgever en andere vragen. Het Steunpunt bestaat uit tien rechtenstudenten die zich meerdere uren per week inzetten om studenten van juridisch advies te voorzien. Meer informatie over het Juridisch Steunpunt vind je hier.

 

Huurteam

Het Huurteam voert gratis huurchecks uit en helpt studenten actief om de huur omlaag te brengen en ook kunnen zij je helpen in conflicten met je huisbaas. Het bestaat uit zeven rechtenstudenten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht. Een huurcheck aanvragen is gratis en volledig vrijblijvend en in sommige gevallen kun je wel tot €150,- per maand besparen! Meer informatie over het Huurteam vind je hier.

Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen, bijvoorbeeld wat er gebeurt als de OV-chipkaart afgeschaft zou worden. De commissieleden voeren onderzoek uit onder studenten door ze te interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bij bijvoorbeeld de gemeente, RUG of Hanze aangedragen. Meer informatie over het Onderzoeksbureau vind je hier.

AcCie

De AcCie (Activiteiten Commissie) organiseert leuke en interessante activiteiten als kroegcolleges en pubquizzen voor studenten in Groningen. Daarnaast verzorgt de AcCie een groot deel van de promotie van de Groninger Studentenbond. De AcCie bestaat uit vier à vijf studenten. Meer informatie over de AcCie en wat zij organiseren vind je hier.

Steunpunt Bemiddelingskosten

Het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen is opgericht op initiatief van de studentenorganisaties de Groninger Studentenbond, het Kamerbewoners Adviesburo en het Rechtsbureau van de Studenten Organisatie Groningen. Samen bieden we studenten gratis juridisch advies en begeleiden we ze waar nodig. In de meeste gevallen betalen studenten onterecht hoge bemiddelingskosten, waardoor wij de handen ineen geslagen hebben om studenten informatie te bieden en onterecht betaalde kosten terug te vorderen. Het gegeven advies is in alle gevallen geheel gratis en wordt door onze ervaren medewerkers verzorgd. Meer informatie over het Steunpunt Bemiddelingskosten vind je hier.

Het Steunpunt Bemiddelingskosten is geen commissie of werkgroep van de GSb. De stichting is door de GSb in 2014 opgericht als onafhankelijke organisatie, maar is wel betrokken bij de vereniging.

Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van de Groninger Studentenbond. Zij adviseren het bestuur en de ALV over bijvoorbeeld het gevoerde beleid en mogelijke plannen. Momenteel bestaat de Raad uit vier oud bestuursleden.