17 november 2014

Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

 

Sjoerd Kalisvaart voorzitter

Contactpersoon Pers & Media

Portefeuille: Huisvesting

Werkgroepen: Huurteam, activiteitencommissie, zoekcommissie

Email: voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Telefoonnummer: +316 30255924

 


Iris van der Burch secretaris & vicevoorzitter

Contactpersoon Ledenbeheer

Portefeuilles: wo & RUG, hbo & Hanze Hogeschool, internationalisering

Werkgroepen: Juridisch Steunpunt, activiteitencommissie, sollicitatiecommissie

Email: secretaris@groningerstudentenbond.nl

Telefoonnummer: +316 20646284

 

 

 


Anne Klaver penningmeester 

Contactpersoon Financiën

Portefeuilles: Huisvesting, Acquisitie

Werkgroepen: Onderzoeksbureau, Huisvesting

Email: penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Telefoonnummer: +316 48427116

 

 


Thomas Reindersma bestuurslid intern

Portefeuilles: Mobiliteit, duurzaamheid & diversiteit, KEI-week

Werkgroepen: Nait Soez’n

Email: intern@groningerstudentenbond.nl

Telefoonnummer: +316 46510333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Iris, Anne, Sjoerd, Thomas.

 

bestuur@groningerstudentenbond.nl
T: 050 363 4581