Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen, bijvoorbeeld wat er gebeurt als de OV chipkaart afgeschaft zou worden. De commissieleden voeren onderzoek uit onder studenten door ze te interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bij bijvoorbeeld de gemeente, RUG of Hanze aangedragen.

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Ook zette het Onderzoeksbureau een enquête uit om de van de studenten met de medezeggenschap te peilen.

Op dit moment houdt het Onderzoeksbureau zich bezig met na te gaan hoe studenten omgaan met stress en wat de RUG en de Hanze kunnen doen om stress te verminderen. Daartoe hebben de medewerkers de Student Stress Survey opgesteld, die je hier kunt vinden!

Het Onderzoeksbureau van 2017 bestaat uit:
Marrit Postema (coördinator)
Anne Klaver
Romy Montanus
Bram de Weerd
Kim Bakker
Selsela Hasami


Voor slechts €10 per jaar ben je al lid en zorg je er voor dat wij voor studenten in Groningen kunnen opkomen!