17 november 2014

Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen, bijvoorbeeld naar stress onder studenten. De commissieleden voeren onderzoek uit door studenten te interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de gemeente, de RUG en de Hanze Hogeschool aangeboden.

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Klik hier voor het onderzoek.

Op dit moment houdt het Onderzoeksbureau zich bezig met na te gaan hoe studenten omgaan met stress en wat de RUG en de Hanze kunnen doen om stress te verminderen. Daartoe hebben de medewerkers de Student Stress Survey opgesteld. Het verslag van dit onderzoek zal in de nabije toekomst worden gepubliceerd.

Het Onderzoeksbureau van 2017 bestaat uit:
Marrit Postema (coördinator)
Anne Klaver
Romy Montanus
Bram de Weerd
Kim Bakker
Selsela Hasami