Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen. De commissieleden voeren onderzoek uit door interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de gemeente, de RUG en de Hanze Hogeschool aangeboden.

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Klik hier voor het onderzoek.

In september 2017 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport over het door hen uitgevoerde onderzoek naar stress onder studenten. Hier kwam onder andere uit naar voren dat bij 62% van de studenten stress iets is dat constant aanwezig is in het studentenleven. Daarnaast focust dit onderzoek zich ook op verschillende copingsstijlen waar studenten gebruik van maken, de toegankelijkheid van studentpsychologen en hoe onderwijsinstellingen aan de problematiek kunnen werken. Dit onderzoek is hier te vinden.

Het Onderzoeksbureau was in 2018 bezig met een onderzoek naar de verengelsing van het onderwijs. Dit rapport is hier te vinden.

Het Onderzoeksbureau van 2018 (van links naar rechts, eerst de bovenste rij):
Tudor Craciun
Liesbeth van Ravenhorst
Lisanne de Jong
Anne Klaver (bestuursverantwoordelijke)
Dorothea Pink
Jocelyne Ludoph (coördinator)
Mandy Abbing