bsaJe bent begonnen met een opleiding aan de hogeschool of universiteit. Een nieuwe en spannende periode in het leven van iedere beginnende student. Sommige studenten gaan direct op kamers, andere wachten nog even. Voor alle studenten geldt wel dat ze direct moeten wennen aan een nieuw onderwijssysteem, dit gaat de een makkelijker af dan de ander. Door omstandigheden blijkt het soms niet mogelijk te zijn om in twee jaar alle punten te behalen voor je propedeuse. In je tweede studiejaar krijg je daarom een negatief bindend studieadvies (hierna: bsa) en word je door de instelling gedwongen de opleiding te verlaten. Mag dit eigenlijk wel?

In beginsel dient deze vraag bevestigend beantwoord te worden. Een hogeschool of universiteit mag aan het eind van het tweede studiejaar een student een negatief bsa geven. Hier is wel een uitzondering op. Onlangs heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (hierna: CBHO) in een uitspraak bepaald dat dit niet mag wanneer de student al eerder een bsa heeft gekregen voor dezelfde opleiding. Wanneer de hogeschool of universiteit dit toch doet, is dit in strijd met artikel 7.8b van de Wet op het Hoger Onderwijs.

Het gebeurt vaker dat universiteiten of hogescholen studenten aan het eind van het eerste jaar een positief bsa verlenen, om vervolgens aan het eind van het tweede jaar toch een negatief bsa te geven. De instelling geeft dan twee maal een bsa aan de student. Dit mag niet volgens het CBHO. Wanneer de student dus aan het eind van het tweede leerjaar nog niet zijn of haar propedeuse heeft behaald of aan andere vereisten niet heeft voldaan, maar wél eerder al een bsa heeft ontvangen, kan de hogeschool of universiteit niet alsnog een negatief bsa geven. De hogeschool of universiteit mag wel aan het einde van het eerste studiejaar besluiten om het bsa uit te stellen totdat de student zijn of haar propedeuse heeft behaald of aan de overige vereisten voor zijn of haar studie heeft voldaan. De instelling is er ook toe verplicht om de student tussentijds te waarschuwen voor het eventueel niet behalen van een positief bsa op basis van art. 7.8b lid 1 van de Wet op het Hoger Onderwijs.

Om te beoordelen of het bsa aan het eind van je tweede studiejaar geldig is, is het van belang om na te gaan of je in je eerste studiejaar een officieel bsa hebt ontvangen. Wanneer dit het geval is, mag de hogeschool of universiteit niet een negatief bsa geven aan het einde van het tweede jaar. Krijg je dit toch, dan kan je in bezwaar gaan. Wanneer het zo ver moet komen, kunnen wij je uiteraard helpen bij dit bezwaar.

Mocht je nog vragen hebben over het bsa en onderwijsrecht, zit je met een andere juridische vraag zitten of wil je graag hulp bij het opstellen van je bezwaarschrift neem dan vooral contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Judith van der Veen en Rozemarijn Verweij, medewerkers bij het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond.

Publicatiedatum: 29-06-2016.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 363 4675 of via de mail steunpunt@groningerstudentenbond.nl.

##DISCLAIMER##
Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren.Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.