Maandagavond was in het Academiegebouw de eerste bijeenkomst van de Nieuwe Universiteit Groningen. Veertig betrokken studenten, waaronder leden van de Groninger Studentenbond (GSb), waren aanwezig om te discussiëren en kennis te nemen van ideeën en standpunten. De Nieuwe Universiteit eist in navolging van de acties in Amsterdam meer democratische inspraak van studenten in het universiteitsbestuur. De GSb is ook voor meer inspraak, maar vindt dat er meer concrete invulling aan de eis moet komen.

De GSb vindt dat studenten meer zeggenschap moeten krijgen over belangrijke besluiten. Woordvoerder Ewoud Vuuregge van de GSb: “Inspraak van studenten verbetert de kwaliteit van de Rijksuniversiteit, daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat de student wordt gehoord.”

De situatie in Amsterdam valt alleen niet één op één naar Groningen te vertalen. De GSb steunt elke stap richting verdere inspraak, maar vindt dat allereerst aan studenten gevraagd moet worden wat zij precies willen en welke problemen er in Groningen spelen. Vuuregge: “Het is belangrijk om te weten waar studenten tegen aanlopen als het gaat om inspraak en medezeggenschap, om geen zinloze acties te gaan houden.”

Woensdag is de nationale actiedag waarop er bij verschillende universiteiten actie wordt gevoerd. In Groningen zal de Nieuwe Universiteit flyers uitdelen en de mening van studenten peilen om te kijken wat nou de echte onvrede is. De GSb zal de ontwikkelingen nauw volgen door in contact te blijven met medezeggenschapspartijen en de Nieuwe Universiteit.