Sinds 1 januari 2019 is het vergunningstelsel ingevoerd in Groningen. Dit betekent dat verhuurders die kamers verhuren aan studenten een vergunning nodig hebben. Elke verhuurder krijgt in eerste instantie een vergunning. Op het moment dat de verhuurder zich niet aan de regels houdt, kan een huurder hier melding van doen bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn het vragen van te hoge huurprijzen, het niet verhelpen van gebreken aan de woning en het intimideren en bedreigen van huurders. De werkgroep Huisvesting van de Groninger Studentenbond is naar aanleiding hiervan in gesprek gegaan met de gemeente en heeft een artikel geschreven om studenten te informeren. Het opiniestuk is hier te vinden: tHet vergunningstelsel_ de student is aan zet