logo-dark

Welcome to our blog.


Groningen, 9 februari – Een jaar collegegeldvrij studeren en een extra jaar
studiefinanciering. Volgens de Groninger Studentenbond (GSb) moet dat
realiteit worden voor alle studenten voor het volgende school en collegejaar.
De studentenbond stelt dat elke student keihard getroffen wordt door de
coronacrisis, en eist grootschalige compensatie: “We zijn op enorme schaal in de knel gekomen met bijbaantjes en zitten op het randje van de mentale
afgrond. Alle studenten hebben recht op serieuze compensatie voor het
afgelopen jaar.” zegt Marinus Jongman, voorzitter van de GSb.
De studentenbond zegt dat compensatie voor de problemen van studenten
noodzakelijk is. Studenten hebben het afgelopen jaar te maken gehad met
grootschalig inkomensverlies, zijn erg ontevreden over het online onderwijs en missen ruimte voor zelfontwikkeling. Ook ondervinden studenten een dramatische toename van mentale problemen. Een gratis studiejaar is volgens de studentenbond essentieel om studenten op passende wijze te compenseren en om aan de deceptie van studenten over het afgelopen jaar tegemoet te komen.
Vorige week zijn er al verschillende voorstellen naar buiten gekomen over
compensatie voor studenten. Zo noemden een paar hogescholen dat studenten een jaar langer recht op studiefinanciering, aanvullende beurs en OV moeten krijgen. Sinds de invoering van het leenstelsel is de studiefinancering voor het grootste deel van de studenten alleen het recht om te lenen. De studentenbond noemt dat op zichzelf geen echte compensatie omdat het voor het grootste deel van de studenten vooral zorgt voor meer schulden. Een ander voorstel van GroenLinks en D66 om studenten een gratis extra studiejaar te geven als zij studievertraging hebben opgelopen kon afgelopen week op een kamermeerderheid rekenen. Dat voorstel schiet volgens de GSb tekort: “Alle studenten verdienen compensatie, niet alleen de studenten met studievertraging. We hebben anderhalf jaar aan brede ontwikkeling gemist, we zijn ontevreden over ons onderwijs en we hebben de prijs voor de crisis betaald met mentale problemen. 82 procent jongeren zit dankzij de coronacrisis op het
randje van een burn-out, dat is ongekend veel. Dan kan je niet aan komen
kakken met compensatie voor een klein deel van ons.” stelt Jongman.

Eerder werd een petitie die vroeg om een deel van het collegegeld terug te
betalen en het collegegeld te verlagen maar liefst 57.000 keer ondertekend. “De politiek moet nu gehoor geven aan dit breed gedeelde gevoel van onvrede onder studenten. De overheid kan ons niet ons jaar teruggeven, maar zij kan wel voor volgend jaar veel lasten verlichten en recht doen aan de problemen waar wij mee te maken krijgen.” aldus Jongman. De eis van de GSb, andere studentenbonden en de Landelijke Studentenvakbond is dat de compensatie die GroenLinks en D66 voorstellen beschikbaar wordt voor alle studenten. “Alleen serieuze compensatie en serieuze steun voor álle studenten is acceptabel. Een gratis collegejaar voor alle studenten is het minste wat ze kunnen doen. Het is tijd dat de overheid solidair is met de student en de jongeren.”
De GSb zegt actie te gaan voeren als de voorstellen in de Tweede Kamer niet
verbeteren.


NOOT VOOR DE REDACTIE (niet ter publicatie)
Groninger Studentenbond
De Groninger Studentenbond is de grootste belangenbehartiger voor heel
studerend Groningen. Al 50 Jaar strijden zij voor de belangen van studenten op
het gebied van onderwijs, huisvesting, welzijn, mobiliteit en de financiële positie
van studenten.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:
Marinus Jongman, voorzitter Groninger Studentenbond
Tel.nr.: 0621270702 of 050-3634581 | voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Groningen, 19 januari – De Hanzehogeschool is de afgelopen dagen opgeschrikt door een datalek waarbij onbevoegde mensen konden meekijken met de tentamens van studenten. Ondanks dat de Blackboard Collaborate omgeving tijdelijk niet gebruikt kan worden, gaan er veel tentamens alsnog door. De Groninger Studentenbond noemt dit het bewijs van mogelijke grootschalige privacyschending door de Hanzehogeschool. “Surveillance mag alleen gebruikt worden als het écht niet kan doorgaan zonder studenten te bekijken. Nu toont de Hanze aan dat het wél anders kan. Daarmee bewijzen ze zelf dat ze de privacywet overtreden,” zegt Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb).

De Hanzehogeschool is na de herfstvakantie begonnen met surveilleren via Blackboard Collaborate. De eerste tentamens zijn toen op deze manier afgenomen nadat de Hanzehogeschool dit noodzakelijk vond om de tentamens te laten doorgaan en te controleren op fraude. Voor de herfstvakantie konden de tentamens nog doorgaan als openboektentamens of op andere manieren. De Tweede Kamer nam eind november een motie aan die stelt dat dit surveilleren alleen mag als laatste redmiddel. Ook volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dit alleen als er geen alternatieven mogelijk zijn en anders het tentamen geen doorgang zou kunnen vinden. Die regel zou de Hanzehogeschool nu overtreden hebben. 

De GSb vermoedt dat de Hanzehogeschool hiermee op grote schaal inbreuk maakt op de privacy van haar studenten. Tentamens die met monitoring gepland waren, konden namelijk na het datalek ineens ook zonder surveillance plaatsvinden. De kersverse voorzitter van de Hanzehogeschool Dick Pouwels stelt op zaterdag in een mail naar alle studenten dat als een student niks van  haar opleiding hoort, de tentamens waar eerst wel sprake was van surveillance, nu zonder surveillance doorgaan. Jongman stelt: “De Hanze schoffelt nu haar eigen argument onderuit waarom dit hele gedoe nodig was. Als de tentamens écht niet anders konden, hadden ze alle tentamens uitgesteld. Nu blijkt dus dat het onzin is. Ze bekijken studenten onnodig in hun eigen leefomgeving.” De GSb gaat dan ook melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijke grootschalige inbreuk op de privacy van studenten. Zij zullen dan verder moeten onderzoeken of dit het geval is.

Bij de vraag of deze manier van tentamens afnemen mag, komt bij dat er regelmatig problemen zijn met het systeem. In het online systeem zijn studenten zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de apparatuur, als daar iets misgaat is het de schuld van de student en kan het tentamen ongeldig verklaard worden. Maar ook aan de kant van de Hanze gaat nog steeds veel mis. “Als het systeem van de Hanze hapert en het scherm eventjes op zwart gaat, kan een tentamen ongeldig verklaard worden,” aldus Jongman. De Hanzehogeschool noemt in haar beleid over surveilleren dat dit bij ongeveer vijf tot acht procent van de studenten het geval is. Dit zijn honderden studenten per tentamenweek. Jongman vervolgt: “Eerst werkte het systeem al niet, toen hadden ze een datalek en nu blijkt dat dit hele gedoe niet nodig was geweest. We snappen dat het enorm lastig is tentamens en onderwijs te organiseren tijdens corona, maar dit had hoe dan ook niet gemogen.”

Deze situatie kan dan ook niet op begrip rekenen van de GSb. Zij zijn van mening dat studenten weer de dupe zijn van online controledrang. “Studenten van de Hanze worden hier ernstig mee benadeeld, en dan zijn we nog niet eens begonnen over de extra problemen en stress doordat er nu tentamens uitgesteld zijn. Dit had allemaal niet gehoeven. Dit werkt niet en dit mag niet. De Hanzehogeschool moet zo snel mogelijk mee stoppen met het onnodig begluren van studenten.” 

Ook maken zij zich zorgen wat het betekent voor andere onderwijsinstellingen: “Als wij hier nu zien dat er onnodig inbreuk gemaakt wordt op de privacy van studenten, hoe zit het dan aan de RUG en aan andere onderwijsinstellingen? De minister moet hier veel scherper op zijn, studenten staan namelijk echt buitenspel in deze beslissingen.”

______________________________________________________________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet ter publicatie)

Beleid van de Hanzehogeschool omtrent online surveilleren: https://www.hanze.nl/nld/organisatie/stafbureau/onderwijs-en-onderzoek/onderwijs/onderwijsontwikkelingen/online-onderwijs/online-toetsen/privacy-security/beleid-online-surveillance

Hier staat aangegeven dat in 5-8% van de gevallen er een storing kan plaatsvinden en het tentamen ongeldig verklaard wordt waardoor een student het tentamen opnieuw moet maken.

 

Groninger Studentenbond

De Groninger Studentenbond is de grootste belangenbehartiger voor heel studerend Groningen. Al 50 Jaar strijden zij voor de belangen van studenten op het gebied van onderwijs, huisvesting, welzijn, mobiliteit en de financiële positie van studenten.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Marinus Jongman, voorzitter Groninger Studentenbond

Tel.nr.: 06 21270702 of 050-3634581 | voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Groningen, 16 December – De Groninger Studentenbond (GSb) wil dat de gemeenteraad de bedragen voor de individuele studietoeslag gelijk trekt voor alle studenten. Nu is de studietoeslag nog bepaald aan de hand van het minimumjeugdloon. Volgens de studentenbond is dat oneerlijk: “Het minimumjeugdloon betekent alleen maar dat iemand van 18 meer moet werken dan iemand van 21 voor hetzelfde geld.” Aldus voorzitter Marinus Jongman

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die 18 jaar of ouder zijn, studeren en een medische beperking hebben waardoor zij structureel niet kunnen werken. De toeslag zorgt ervoor dat studenten die niet kunnen bijverdienen vanwege een beperking een steuntje in de rug krijgen om toch te kunnen studeren. 

Het verhogen van de individuele studietoeslag zou volgens de GSb eraan bijdragen dat jongeren met een beperking vaker zullen gaan studeren. Sinds de afschaffing van de basisbeurs telt elke euro volgens Jongman: “Als een student eerlijker en toereikend gecompenseerd wordt voor het niet kunnen werken, is er meer gelegenheid en motivatie om te gaan studeren, zeker nu elke euro telt in het huidige leenstelsel.”

Nationaal willen een aantal partijen zoals de PvdA, SP, GroenLinks het minimumjeugdloon afschaffen voor mensen boven de 18. Gelijk werk zou gelijk loon moeten opleveren als iemand volwassen is. De GSb pleit er dan ook voor dat de gemeenteraadspartijen hier alvast het goede voorbeeld geven voor hun landelijke moeder partijen. Jongman: “Als je landelijk bent voor een gelijke beloning voor iedereen boven de 18, dan moet je dat hier in Groningen ook zijn.” 

Het meest zwaarwegende argument volgens de GSb is dat er geen verschil zit in de kosten die je maakt afhankelijk van hoe oud je bent. “Het is niet zo dat iemand die 18 is en op zichzelf woont minder kosten maakt dan iemand van 21. De maandlasten zijn hetzelfde,  dus moet de toeslag dat ook zijn.” Zegt Jongman.