logo-dark

Welcome to our blog.


Je ziet het steeds vaker: huurwoningen die slecht worden onderhouden, schimmel aan de muur, overlast van de verhuurder en onophoudelijke werkzaamheden in de omgeving. In sommige gevallen spreken we van ‘een aantasting van het huurgenot’. Dat komt voor als de huurwoning ernstige gebreken vertoont. Wat kun je in zo’n geval doen?

Wanneer wordt je huurgenot aangetast?

Het is heel vervelend als er iets aan je woning mankeert. De frustratie kan hoog oplopen als je de verhuurder al meerdere malen om hulp hebt gevraagd. De verhuurder is verplicht te voorkomen dat het huurgenot wordt verstoord. Dat kan zijn als er een ernstig gebrek van de huurwoning is. Maar wanneer is iets nu een gebrek?

Een gebrek is een omstandigheid waardoor je als huurder niet zo kunt wonen als je in alle redelijkheid mag verwachten. Goed om te weten: soms heb je recht op huurvermindering, maar lang niet altijd. Je kunt je bijvoorbeeld niet beroepen op huurvermindering wegens geluidsoverlast terwijl je hebt gekozen voor een huurwoning die vlakbij de snelweg ligt. Maar voor bijvoorbeeld ernstig achterstallig onderhoud kan dat vaak wel.

Wat kun je doen?

Wanneer je vindt dat je huurgenot is aangetast, kun je dat aangeven bij de verhuurder. Deze moet het probleem verhelpen. Verhelpt deze het probleem niet, dan kun je, als je in een sociale huurwoning woont, contact opnemen met de Huurcommissie. Wanneer je een huis in de vrije sector huurt, kun je alleen bij de Huurcommissie terecht om een nieuw contract te laten beoordelen, of als in het contract staat dat je met je geschillen naar de Huurcommissie kunt stappen.

De Huurcommissie kan de woning onderzoeken. Wanneer de huurprijs vindt dat je eigenlijk te veel betaalt voor waar je woont, dan kan deze bepalen de huurprijs te verlagen. En soms gebeurt dat ook met terugwerkende kracht, als je huurgenot is gederfd.

Waar heb je recht op?

De huurcommissie werkt met zogenaamde lijsten: lijst A tot en met lijst C. Deze lijsten zijn overzichten van gebreken die tot een bepaald percentage huurvermindering leiden. Wanneer je bijvoorbeeld geen douche, daglicht of kookgelegenheid hebt, of als het huis simpelweg erg gevaarlijk is, kun je bijvoorbeeld tot wel 80 procent huurvermindering krijgen.


In sommige gevallen heb je niet alleen recht op vergoeding voor het gederfde huurgenot, maar ook recht op een immateriële schadevergoeding. Dat noem je in juridische termen ‘smartengeld’. Dat komt bijvoorbeeld voor als een huurwoning zo slecht is onderhouden, dat je er aantoonbaar medische klachten aan overhoudt. In zo’n geval moet je wel bewijzen dat er een relatie bestaat tussen de persoonlijke klachten en de klachten over de huurwoning. De rechter kijkt dan of de derving van het huurgenot een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.

Overlast van anderen

Het kan ook zijn dat er met de huurwoning zelf niets mis is, maar dat je overlast ondervindt van de omgeving of van de buren. Je hebt recht op rustig woongenot. Geven de buren overlast? Geef dat dan bij de verhuurder aan. Eventueel kan buurtbemiddeling of een wijkagent helpen. De verhuurder kan in uiterste gevallen een vervelende buurman uit z’n huis zetten. Wanneer de overlast heel erg is, kun je spreken van een onrechtmatige daad en een vordering instellen tegen overlast van een omwonende.

Wanneer je geen gehoor krijgt

Heb je de verhuurder aangesproken, maar wijst deze iedere aansprakelijkheid af? Of krijg je simpelweg geen gehoor? Wacht dan zes weken. Dit is de wettelijke tijd dat de verhuurder het gebrek moet verhelpen. Daarna kun je de Huurcommissie inschakelen. We spraken al even over een eventuele huurverlaging, en die geldt tot de verhuurder de gebreken heeft verholpen. Dat raakt de verhuurder direct in de portemonnee en is een dwangmiddel om de verhuurder ertoe te bewegen het huurgenot te herstellen.

Wanneer je niet bij de Huurcommissie terecht kunt, zou je naar de kantonrechter kunnen stappen. Uiteindelijk is een uitspraak van de rechter leidend. Zo kun je altijd je recht toetsen. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, maar een zaak is nooit overbodig en geeft je altijd duidelijkheid over rechten en plichten.

Voor het merendeel van de tienduizenden studenten in Groningen geldt dat ze slechts tijdelijk in deze regio verblijven. Puur voor het volgen van de colleges hebben ze het ouderlijk huis elders in Nederland of zelfs in een ander land verruild voor Groningen. Maar je studententijd is een tijd waaraan je de rest van je leven zult terugdenken. Zorg ervoor dat je mooie momenten vastlegt en koester die herinneringen! Tegenwoordig worden steeds vaker drones gebruikt om schitterende beelden te maken. Zo kun je mooie foto’s of video’s maken om later met veel plezier nog eens te bekijken. Om tot een goed resultaat te komen, is echter wel van belang om tijdig te beginnen met oefenen, want het besturen van een drone vereist enige vaardigheid.
 

Drone met camera


De term drone wordt gebruikt voor het aanduiden van een onbemand luchtvaartuig, dat je op afstand kunt besturen. De term zegt dus niets over het formaat van het luchtvaartuig. Je hebt drones die zo klein zijn dat ze in je broekzak passen, maar je hebt ook exemplaren die net zo groot zijn als een helikopter. Wil je een drone kopen die is uitgerust met een camera, dan is het natuurlijk belangrijk om goed te letten op de resolutie van deze camera. Die bepaalt immers de kwaliteit van je beeldmateriaal. Een ander belangrijk aspect om bij het aanschaffen van je drone in de gaten te houden, is de capaciteit van de accu. Dat is de bepalende factor voor de lengte van een vlucht.
 

Waar mag je vliegen?


Het schoolgebouw, je favoriete kroeg, de route die je door weer en wind moet fietsen, eigenlijk kun je alles met behulp van een drone schitterend vastleggen. Belangrijk is echter wel om de regels te bestuderen die voor het gebruiken van drones gelden. Je mag niet zomaar overal vliegen en ook aan de vlieghoogte zijn eisen gesteld. Verder is het bijvoorbeeld niet toegestaan om boven mensenmassa’s te vliegen, om begrijpelijke redenen. Je wilt immers niet dat door jouw drone mensen gewond raken, als er onverhoopt is misgaat.
 

Beelden monteren


Er zijn talloze leuke apps beschikbaar om videobeelden op een leuke manier te monteren. Vaak kun je de beelden dan ook nog voorzien van tekst, zodat je echt een unieke reportage kunt maken van je belevenissen gedurende je studententijd. Een geweldige herinnering voor later, waar je met plezier naar zult blijven kijken!

 

Dit artikel is een bijdrage van LEQUAL

Groningen, 9 februari – Een jaar collegegeldvrij studeren en een extra jaar
studiefinanciering. Volgens de Groninger Studentenbond (GSb) moet dat
realiteit worden voor alle studenten voor het volgende school en collegejaar.
De studentenbond stelt dat elke student keihard getroffen wordt door de
coronacrisis, en eist grootschalige compensatie: “We zijn op enorme schaal in de knel gekomen met bijbaantjes en zitten op het randje van de mentale
afgrond. Alle studenten hebben recht op serieuze compensatie voor het
afgelopen jaar.” zegt Marinus Jongman, voorzitter van de GSb.
De studentenbond zegt dat compensatie voor de problemen van studenten
noodzakelijk is. Studenten hebben het afgelopen jaar te maken gehad met
grootschalig inkomensverlies, zijn erg ontevreden over het online onderwijs en missen ruimte voor zelfontwikkeling. Ook ondervinden studenten een dramatische toename van mentale problemen. Een gratis studiejaar is volgens de studentenbond essentieel om studenten op passende wijze te compenseren en om aan de deceptie van studenten over het afgelopen jaar tegemoet te komen.
Vorige week zijn er al verschillende voorstellen naar buiten gekomen over
compensatie voor studenten. Zo noemden een paar hogescholen dat studenten een jaar langer recht op studiefinanciering, aanvullende beurs en OV moeten krijgen. Sinds de invoering van het leenstelsel is de studiefinancering voor het grootste deel van de studenten alleen het recht om te lenen. De studentenbond noemt dat op zichzelf geen echte compensatie omdat het voor het grootste deel van de studenten vooral zorgt voor meer schulden. Een ander voorstel van GroenLinks en D66 om studenten een gratis extra studiejaar te geven als zij studievertraging hebben opgelopen kon afgelopen week op een kamermeerderheid rekenen. Dat voorstel schiet volgens de GSb tekort: “Alle studenten verdienen compensatie, niet alleen de studenten met studievertraging. We hebben anderhalf jaar aan brede ontwikkeling gemist, we zijn ontevreden over ons onderwijs en we hebben de prijs voor de crisis betaald met mentale problemen. 82 procent jongeren zit dankzij de coronacrisis op het
randje van een burn-out, dat is ongekend veel. Dan kan je niet aan komen
kakken met compensatie voor een klein deel van ons.” stelt Jongman.

Eerder werd een petitie die vroeg om een deel van het collegegeld terug te
betalen en het collegegeld te verlagen maar liefst 57.000 keer ondertekend. “De politiek moet nu gehoor geven aan dit breed gedeelde gevoel van onvrede onder studenten. De overheid kan ons niet ons jaar teruggeven, maar zij kan wel voor volgend jaar veel lasten verlichten en recht doen aan de problemen waar wij mee te maken krijgen.” aldus Jongman. De eis van de GSb, andere studentenbonden en de Landelijke Studentenvakbond is dat de compensatie die GroenLinks en D66 voorstellen beschikbaar wordt voor alle studenten. “Alleen serieuze compensatie en serieuze steun voor álle studenten is acceptabel. Een gratis collegejaar voor alle studenten is het minste wat ze kunnen doen. Het is tijd dat de overheid solidair is met de student en de jongeren.”
De GSb zegt actie te gaan voeren als de voorstellen in de Tweede Kamer niet
verbeteren.


NOOT VOOR DE REDACTIE (niet ter publicatie)
Groninger Studentenbond
De Groninger Studentenbond is de grootste belangenbehartiger voor heel
studerend Groningen. Al 50 Jaar strijden zij voor de belangen van studenten op
het gebied van onderwijs, huisvesting, welzijn, mobiliteit en de financiële positie
van studenten.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:
Marinus Jongman, voorzitter Groninger Studentenbond
Tel.nr.: 0621270702 of 050-3634581 | voorzitter@groningerstudentenbond.nl