logo-dark

Welcome to our blog.


De Groninger Studentenbond (GSb) lanceert vandaag een studentenkieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. “In Groningen is één op de zes inwoners student en nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt, is het belangrijker dan ooit dat studenten gaan stemmen,” zegt Leon Maas, voorzitter van de GSb. De studentenbond heeft alle partijen gevraagd hun mening te geven over 15 stellingen over studentenzaken zoals huisvesting en openbaar vervoer.

“Met zo’n grote studentenpopulatie in de stad is het belangrijk dat ook hun belangen goed vertegenwoordigd worden, ook al gaan veel studenten na hun studie weer ergens anders wonen.” Maas moedigt alle studenten aan om te gaan stemmen, omdat de gemeente over veel zaken gaat die de student direct aangaan, zoals voldoende en betaalbare studentenwoningen, openingstijden van de horeca en de organisatie van grote festivals.

De kieswijzer van de GSb is een goede aanvulling op de standaard kieswijzer. Studenten krijgen inzicht in het voorgestelde beleid als het aankomt op studentenzaken. Groningen is de enige stad waar een speciale kieswijzer voor studenten is opgesteld.

De studentenkieswijzer is te vinden op www.groningerstudentenbond.nl/kieswijzer

1941510_450799648385198_1929870911_o

GroenLinks in Groningen en de Groninger Studentenbond (GSb) vinden dat de gemeente snel regels moet opstellen om de hoge kosten te bestrijden die studenten aan bemiddelingsbureaus moeten betalen voor een kamer in de stad. Op initiatief van de SP en GroenLinks bespreekt de gemeenteraad de mogelijkheid van een verordening voor kamerbemiddelingsbureaus.

De afgelopen jaren is het probleem rondom kamerbemiddelingsbureaus groter geworden, zo blijkt uit ervaringen van het huurteam van de GSb. Studenten moeten niet alleen hoge bemiddelingskosten betalen van soms meer dan één maand huur, maar ook worden willekeurige ‘administratiekosten’ gerekend. Leon Maas, voorzitter van de GSb: ‘Het wordt tijd dat de politiek de student niet meer aan zijn lot overlaat, maar zich gaat bemoeien met deze verkapte vorm van oplichterij.’

GroenLinksraadslid Benni Leemhuis.’Het zou goed zijn om voor het begin van het nieuwe studiejaar duidelijkheid te hebben over de regels waaraan de bureaus zich moeten houden. Want dan komen er weer veel eerstejaars studenten naar Groningen op zoek naar een kamer.

‘Het lijkt erop dat als dit aan de markt wordt overgelaten er toch te veel bemiddelaars opstaan die slechts tot doel hebben zo veel mogelijk geld uit de zakken van kamerzoekenden te kloppen,’ zegt Leemhuis. De raadscommissie ruimte en wonen vergadert woensdag 5 februari van 16:30 tot 19:00 uur in de oude raadszaal in het Stadhuis. De GSb organiseert donderdagavond een ‘kroegcollege’ over de rechten van kamerhuurders: 6 februari van 19:30 uur tot en met 21:30 uur in Jazzcafé de Spieghel.

Studenten worden regelmatig onterecht voor het blok gezet door cheap jerseys bemiddelingsbureaus als ze cheap jerseys China een kamer willen huren. Kosten voor het opmaken van een standaardcontract lopen vaak op tot World! honderden euro’s, terwijl de student die kosten helemaal niet hoeft te betalen. Leon Maas, voorzitter GSb: ‘studenten komen meestal bij ons voor een huurcheck en als cheap jerseys wij doorvragen over bijvoorbeeld bemiddelingskosten, blijkt dat vrijwel iedereen onterecht veel te veel bemiddelingskosten betaalt en niet eens weet dat dit niet mag.

Studenten bevinden zich in een zwakke positie Of en bemiddelingsbureaus maken daar maar wat graag misbruik van. Leon Maas: ‘het is wettelijk gezien niet toegestaan om onredelijk hoge kosten te vragen voor bemiddeling, maar studenten hebben vaak geen andere Athletes keuze dan de kosten te accepteren. Weigert de student de kosten te betalen, dan kan die weer gaan zoeken naar een Routine andere kamer.’ Bemiddelingsbureaus hebben een machtspositie ten opzichte van de student en dat is zeer kwalijk. Leon Maas: ‘het wordt tijd dat de politiek de student niet Bonjour meer aan zijn lot overlaat, maar zich gaat bemoeien met deze verkapte vorm van oplichterij.’