Na een intensieve en spannende eindexamentijd en een daaropvolgende welverdiende vakantie, stap jij het studentenleven vol goede moed binnen. Eindelijk weg uit dat suffe dorp, eindelijk op kamers! Drinken, uitslapen, af en toe college volgen; je ziet het helemaal zitten. Je oudere broer heeft je daarentegen wel op het hart gedrukt dat nevenactiviteiten van evident belang zijn voor het opbouwen van je cv. Je besluit daarom om een commissie te gaan doen bij zowel de studenten- als de studievereniging waarbij je lid bent geworden.

De eerste vier collegeweken vliegen voorbij. Alhoewel je af en toe college pakt, zit je nog niet lekker in het studieritme. Het uitslapen na de borrels op de verenigingen en de dingen die je moet fixen voor de commissies waarin je een functie bekleedt, zijn tijdrovender dan je in eerste instantie had gedacht. Daarnaast kost het je ook een hele dag werken om de schappen bij de Albert Heijn gevuld te krijgen.

Dan breekt de eerste tentamenperiode aan. Je poging om de studiestof van de tentamens van 15 EC in twee weken in je kop te stampen, mislukt volledig. Het resultaat is analoog aan de beoordeling van de inzending van ‘The Netherlands’ op het Eurovisiesongfestival; zero points.

Je stressniveau stijgt. De commissies beginnen meer tijd te vergen, de data waarop de evenementen die je organiseert, plaatshebben, komen nu toch wel angstvallig dichtbij. Je moet nu echt serieus gaan beginnen met studeren, anders haal je die BSA-norm van 50 studiepunten zeker niet.

Je enorme stressniveau resulteert uiteindelijk in neerslachtigheid, uitmondend in een totaal gebrek aan motivatie. De BSA-norm wordt niet gehaald en je moet gedwongen stoppen met je studie.

De zojuist beschreven situatie is helaas verre van imaginair. Uit meerdere onderzoeksrapporten blijkt dat studenten gebukt gaan onder een enorme prestatiedruk, mede ingegeven door de hoge BSA-norm van soms wel 50 studiepunten. Een steeds groter aantal studenten bezwijkt onder deze prestatiedruk, resulterend in psychische klachten van velerlei aard.

Gelukkig neemt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de rapporten serieus. Met haar 11 jaren aan studie-ervaring is het niet ondenkbaar dat zij als geen ander weet hoe belangrijk het is om je op verschillende vlakken te ontplooien. Een hoge BSA-norm en de druk die daaruit voortvloeit, staat aan de vrijheid tot deze zelfontplooiing in de weg. Zij heeft daarom het plan opgevat om het bindend studieadvies vanaf 2021 te maximeren op 40 studiepunten.

Dit lijkt mij een goede zaak. Eerstejaarsstudenten krijgen de ruimte om te wennen aan hun studie en hen wordt tegelijkertijd de mogelijkheid geboden om activiteiten naast hun studie te ontplooien. Deze balans tussen studie en nevenactiviteiten, zonder druk van een hoge BSA-norm, zal resulteren in een mooie basis voor de arbeidsmarkt. Kortom; hulde voor Van Engelshoven!

Dit artikel is geschreven door Simon Mak, medewerkers van het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 03-10-2018