arbeidVeel studenten hebben een bijbaan, maar de rechten die je als werknemer hebt zijn niet altijd even duidelijk. Hoe zit het met de nieuwe aanzegplicht en de transitievergoeding? Krijg je wel genoeg pauze? Werk je niet te lang aan een stuk door? Betaal je teveel belasting? Dit en meer lees je hieronder.

Aanzegplicht bij opzegging contract van bepaalde tijd

Sinds 2015 geldt er voor  tijdelijke contracten met een looptijd van zes maanden of langer een aanzegplicht. Dit staat opgenomen in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever dient uiterlijk een maand vóórdat het contract van bepaalde tijd eindigt, schriftelijk mede te delen of het contract wordt voortgezet. Zo ja, dan dient hij de voorwaarden waaronder hij het contract wilt voortzetten mede te delen. Hierop zijn twee uitzonderingen gemaakt. Ten eerste op contracten die zijn aangegaan voor een periode korter dan zes maanden. Ten tweede op contracten waarbij schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld bij inval tijdens ziekte. Leeft de werkgever deze regel in zijn geheel niet na, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Is de werkgever de regel niet tijdig nagekomen, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. Stel: de werkgever is twee dagen te laat, dan is een vergoeding van twee dagen loon redelijk.

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2015 bestaat er de transitievergoeding. Dit is een vergoeding die je ontvangt indien op initiatief van je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en langer dan twee jaar in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste contracten als voor contracten van bepaalde tijd. Uitzonderingen hierop zijn: indien je ontslagen bent door eigen schuld, indien je ontslagen bent omdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt of bij ontslag door faillissement. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het aantal dienstjaren en je maandloon. Voor ieder dienstjaar, krijg je een derde maandloon. Stel: je bent twee jaar in dienst geweest en verdiende 300 euro per maand. Je transitievergoeding is dan 200 euro, namelijk twee keer een derde van 300 euro. Klik hier om je transitievergoeding te berekenen.

Belasting terugvragen

Soms wordt er teveel belasting ingehouden van het loon. Dit kun je tot vijf jaar na afloop van een belastingjaar terugvragen. Of en hoeveel belasting je terug kan vragen, kun je berekenen met de rekenhulp van de Belastingdienst. Je belasting terugvragen doe je met het Aangifteprogramma van de Belastingdienst. Hiervoor heb je je burgerservicenummer, je jaaropgave en je DigiD nodig. De belastingdienst verzoekt iedereen om aangifte te doen voor 1 mei. Indien je aangifte doet voor 15 april dan krijg je uiterlijk 1 juli bericht. Doe je dit tussen 15 april en 1 mei dan probeert de Belastingdienst nog bericht te geven op 1 juli. Doe je dit pas na 15 april dan streven ze ernaar om binnen drie maanden bericht te geven.

Minimumloon

Iedere werkgever is verplicht  om het minimumloon plus vakantiegeld of het minimum jeugdloon plus vakantiegeld te betalen. Doet hij dit niet, dan is hij strafbaar. Wat het minimumloon is hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Je kunt je  minimumloon hier vinden. Het vakantiegeld is acht procent over je loon en wordt meestal in een keer in de maand mei of juni uitbetaald. Er wordt echter steeds vaker het All- in loon gehanteerd. Bij het All-in loon worden het salaris, de vakantiedagen en de vakantietoeslag maandelijks uitbetaald.

Werktijden

Te lang aaneengesloten werken is niet toegestaan. Per dagdienst mag je maximaal twaalf uur werken  en tien uur per nachtdienst. Per week staat het maximum op zestig uur.  Over een periode van zestienweken mag je gemiddeld maximaal achtenveertig uur per week werken. Na een werkdag moet je minimaal elf uur rusttijd nemen en na een werkweek geldt dit voor de duur van 36 uur.

Pauze

Indien er in je CAO niets geregeld is dan bepaalt de wet je pauzes. In artikel 5:4 van de Arbeidstijdenwet staat dat wanneer je langer werkt dan vijfeneenhalf uur verplicht een pauze moet nemen van een halfuur. Dit mag opgesplitst worden in twee keer een kwartier. Indien je langer werkt dan tien uur, is een pauze van driekwartier verplicht. Ook deze pauze mag je opsplitsen maar er geldt een minimum van een kwartier per pauze.

 

Twijfel je of jouw werkgever zich aan zijn plichten houdt? Of heb je een andere juridische vraag? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ons advies is geheel vrijblijvend en gratis.

 

Dit artikel is geschreven door Laura Andriol, medewerker bij het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 12-09-2016.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 363 4675 of via de mail steunpunt@groningerstudentenbond.nl.


##DISCLAIMER##

Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.