omVelen hebben de recente gebeurtenis omtrent de studentenvereniging Vindicat ongetwijfeld meegekregen. Na het incident met de zogenaamde ‘bangalijst’ lijkt een aspirant-lid van het Groningse studentencorps ernstige verwondingen te hebben opgelopen tijdens zijn ontgroening. Tijdens de ontgroening zou een ouderejaars naar aanleiding van een ruzie op het hoofd van het slachtoffer zijn gaan staan. Zowel het slachtoffer als zijn ouders hebben besloten hier geen aangifte tegen te doen[1].

Toch besloot het OM een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het ontgroeningsincident. Het OM geeft als reden hiervoor dat het gaat om een ernstig incident met een grote maatschappelijke impact.

De vraag die dit bij veel mensen oproept is: kan het OM zonder aangifte een strafrechtelijk onderzoek instellen, wat mogelijk eindigt in een vervolging? In dit geval is de politie zelf op het spoor gekomen van dit incident en onder leiding van de officier van justitie is een opsporingsonderzoek gestart. Wanneer de officier het bewijs voldoende en sterk genoeg acht wordt er tot vervolging overgegaan.

Het OM heeft als uitgangspunt het opportuniteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat het OM kan beslissen dat een strafbaar feit toch moet worden vervolgd op grond van het algemeen belang zoals is bepaald in de artikelen 167 en 242 Wetboek van Strafvordering. Dit komt voort uit de gedachte dat het strafrecht het openbare belang dient. Ook een slachtoffer kan om vervolging vragen. Dit is echter dus niet nodig om iemand strafrechtelijk te vervolgen.

Het OM geeft aan dat het onderzoek wordt gerechtvaardigd door de ernst en de impact van het incident. Als na dit onderzoek het OM besluit dat het algemeen belang er mee is gediend om vervolging in te stellen dan is het OM vrij om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Het bestuur van de Groningse vereniging heeft aangegeven volledig te zullen meewerken aan het onderzoek gezien de ernst van het incident.

De studentenvereniging Vindicat beschikt over een eigen intern rechtssysteem en er is dan ook naar aanleiding van dit incident direct een intern onderzoek ingesteld. Een systeem als dit, met regels waaraan de leden zich moeten houden, is in eerste instantie niet ongebruikelijk. Echter, dit mag nooit in plaats van ons eigen rechtssysteem komen. Een gedraging zoals deze kan dan ook niet af worden gedaan in een interne rechtbank en vereist behandeling door een onafhankelijk en openbaar rechtssysteem.

Kortom: wegens het opportuniteitsbeginsel mag het OM zelf bepalen of een strafbaar feit vervolgd moet worden wegens het algemeen belang of niet. Als na onderzoek is gebleken dat strafrechtelijke vervolging van algemeen belang is, staat de weg tot strafrechtelijke vervolging door het OM open. Ongeacht of er aangifte is gedaan door het slachtoffer of niet. Wel zal het OM moeten motiveren waarom het algemeen belang gediend is met de strafrechtelijke vervolging.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen of heb je een ander juridisch probleem? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ons advies is geheel vrijblijvend en gratis.

Dit artikel is geschreven door Melissa Notkamp en Sanne Roorda, medewerkers bij het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 17-10-2016.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 363 4675 of via de mail steunpunt@groningerstudentenbond.nl.


##DISCLAIMER##

Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.

[1] Openbaar Ministerie Noord-Nederland op 4 oktober 2016.