untitledVeel studenten werken naast hun studie een aantal uren per week om financieel rond te komen. Ondanks dat zij dezelfde arbeid verrichten, kan het uurloon van deze jonge werknemers erg verschillen. Reden hiervoor is dat werknemers pas bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd het minimumloon zullen ontvangen. Tot die tijd hebben zij slechts recht op het minimumjeugdloon.  Door velen wordt dit als erg onredelijk ervaren. Vakbond FNV Young & United heeft lange tijd gestreden voor afschaffing van het minimumjeugdloon, wat uiteindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.

Op dit moment geldt het minimumjeugdloon nog onverkort. Dit minimumloon is van toepassing op jongeren tussen van 15 tot en met 22 jaar. Een 15-jarige dient minimaal €2,64 per uur te verdienen, wat 30% is van het minimumloon van €8,80 dat geldt voor 23-plussers. Voor 18-jarigen geldt een minimumloon van €4,01 per uur en voor 22-jarigen een minimumloon van €7,48 per uur. Wel zijn op dit minimumloon nog een aantal andere factoren van invloed, zoals het aantal uren dat gewerkt wordt en de omvang van een fulltime dienstverband bij de werkgever. Welk minimumloon voor jou geldt op dit moment kan je berekenen via deze tool van de Rijksoverheid.

In 2017 en 2019 wordt de toepassing van het wettelijk minimumloon stapsgewijs vervroegd van 23 naar 21 jaar. Vanaf 2017 is het minimumjeugdloon niet meer van toepassing voor 22-jarigen, waardoor zij net zoveel gaan verdienen als 23-plussers. Vanaf 2019 geldt hetzelfde voor 21-jarigen. Voor 18- tot en met 20-jarigen wordt het minimumjeugdloon niet afgeschaft, wat FNV Young & United wel graag had gezien. Wel wordt het minimumjeugdloon voor deze jongeren verhoogd. Een uitgebreide tabel van deze verhogingen kan je hier vinden.

Het Centraal Planbureau (hierna: CPB) heeft onderzoek gedaan naar de wijzigingen van het minimumjeugdloon. Volgens het CPB zal de afschaffing van het jeugdloon voor 21- en 22-jarigen een verlaging van de werkgelegenheid van 5% met zich meebrengen voor deze groep jongeren. Dit komt neer op circa 15.000 personen. Ook de verhoging van het jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen kan een daling van de werkgelegenheid met zich meebrengen. Wanneer het minimumjeugdloon met 1% stijgt, zal de werkgelegenheid volgens het CPB met 0,4% dalen. Om het dalen van de werkgelegenheid zoveel mogelijk te voorkomen, komt de overheid met een compensatieregeling voor werkgevers. Voor 18- tot en met 20-jarigen zal de werkgever een compensatie ontvangen voor de hogere loonkosten die de verhoging van het minimumjeugdloon met zich meebrengt. Doordat 21- en 22-jarigen het wettelijk minimumloon gaan ontvangen, zullen zij onder het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaan vallen. Voor deze werknemers ontvangt de werkgever een compensatie wanneer zij 100-120% van het minimumloon ontvangen.

Ben jij in 2017 tussen de 18 en 20 jaar? Dan zal ook jouw minimumloon verhoogd worden. Wanneer je volgend jaar 22 bent, moet je werkgever zelfs het wettelijk minimumloon aan je uitbetalen. Houdt goed in de gaten of je werkgever deze wijzigingen doorvoert. Mocht dit toch tot een conflict leiden of heb je nog andere vragen over het minimumjeugdloon of het wettelijk minimumloon, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Ons advies is geheel vrijblijvend en gratis.

Dit artikel is geschreven door Judith van der Veen, medewerkers bij het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 14-11-2016.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 363 4675 of via de mail steunpunt@groningerstudentenbond.nl.

##DISCLAIMER##

Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.