Groningen, 29 augustus 2017 – In het presidiumoverleg van de Universiteitsraad van de RUG is door het College van Bestuur (CvB) besloten Yantai niet te agenderen op de vergadering van 31 augustus. “Het CvB probeert hiermee de discussie monddood te maken”, stelt voorzitter Christiaan Brinkhuis van de Groninger Studentenbond (GSb). “Hiermee worden de zorgen totaal niet weggenomen. In plaats van praten, steekt het CvB de kop in het zand. De GSb vindt dit besluit een dieptepunt.”
In de universiteitsraadvergadering van 31 augustus zou er gestemd worden over een conceptaanvraag voor de branchcampus in Yantai. Het besluit dit nu niet te doen is tekenend voor de verhoudingen tussen het universiteitsbestuur en de medezeggenschap op het moment. De GSb bespeurt al langer een gebrekkige informatievoorziening, maar spreekt zich hier nu voor het eerst actief over uit.
Brinkhuis: “Er werd al langer van gedachten gewisseld, maar donderdag zou er echt een beslissing worden genomen. Het gesprek komt nu niet verder dan de achterkamertjes, terwijl openheid en draagvlak essentieel zijn voor zo’n enorm project als Yantai. De GSb zit al enkele jaren niet meer in de medezeggenschapsraden, maar dat weerhoudt ons er niet van om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs kritisch te volgen en wanneer nodig een standpunt in te nemen.”
De GSb is echter niet op voorhand helemaal tegen de plannen om een campus in Yantai te openen, benadrukt Brinkhuis. Naast volledige openheid van de financiën en de organisatiestructuur moet de RUG een duidelijke exitstrategie hebben voor het geval het project mislukt. “Als je als universiteit in een land gaat zitten waar je niet zomaar kunt zeggen en schrijven wat je denkt, heb je glasheldere richtlijnen nodig voor het waarborgen van de academische vrijheden waar je voor staat”, aldus Brinkhuis. “Een top-100 universiteit moet kunnen garanderen dat haar personeel en studenten in vrijheid wetenschap kunnen bedrijven.”