Afgelopen week berichtten de partijen D66, SP en Student en Stad dat studenten uit het buitenland die in Groningen komen studeren vaak problemen ondervinden met het vinden van geschikte woonruimte. Bovendien betalen ze ook vaak te veel huur. De Groninger Studentenbond (GSb) herkent deze situatie en ontvangt veel signalen van internationals  over deze misstanden. Dit jaar is de studentenbond regelmatig met de gemeente Groningen in contact getreden om de problematiek te bespreken. De GSb heeft hier initiatief in genomen door internationals al enkele jaren te informeren met het internationale Kamerboek. Het Kamerboek van de GSb staat vol praktische tips over het vinden van geschikte woonruimte en de rechten die internationals hebben als huurder. Verder organiseert de GSb meerdere keren per jaar kroegcolleges en workshops over huisvesting voor internationals.

De GSb vindt, net als D66, SP en Student en Stad, dat er meer aandacht moet komen voor de huisvesting van internationale studenten. Voorzitter Ewoud Vuuregge: ‘We merken bij de GSb dat veel internationals niet weten wat hun rechten zijn, waardoor ze vaak te veel betalen voor hun kamer. Ook de kwaliteit van de kamers schiet vaak tekort’.

Bij de overleggen met de gemeente kwam naar voren dat studentenorganisaties het voortouw moeten nemen. Samen met andere studentenorganisaties kijkt de GSb nu hoe we zo snel mogelijk een algemeen platform kunnen oprichten waar internationals terecht kunnen over hun rechten en plichten omtrent huisvesting. Daarnaast is het internationale Kamerboek te vinden op de website van de Groninger Studentenbond (https://groningerstudentenbond.nl/en/rechtshulp/kamerboek/) en wordt deze verspreid tijdens de introductieweek voor de internationals.