Groningen, 21 november – De Groninger Studentenbond viert deze week zijn negende lustrum. De bond staat met een divers aantal activiteiten stil bij zijn geschiedenis van 45 jaar lang behartigen van studentenbelangen. “Na 45 jaar is de studentenvakbond nog steeds relevant en actief, en dat moet natuurlijk gevierd worden,” zegt voorzitter Christiaan Brinkhuis.

Met uitzondering van de woensdag heeft de lustrumcommissie van de GSb iedere avond iets georganiseerd. De festiviteiten worden afgetrapt met een openingsreceptie in de Usva. “We starten met het benadrukken van de positie die de bond heeft in de maatschappij. Daarom zijn niet alleen studentenorganisaties, medezeggenschapspartijen en onze zusterbonden uitgenodigd, maar ook gemeenteraadspartijen, politieke jongerenorganisaties en vertegenwoordigers van de RUG en de Hanze,” aldus Brinkhuis.

Op dinsdagavond vindt er een openbare lezing plaats in het Academiegebouw over stress en burn-outs. Hiermee wil de bond laten zien dat de druk die studenten ondervinden vaak voorkomt en dat daartegen moet worden opgetreden. Maar studiedruk is op de donderdag- en de vrijdagavond even niet aan de orde, want dan staan gezelligheidsactiviteiten voor de eigen leden op het programma.

De lustrumweek wordt op de zaterdagavond afgesloten met een reünie met oud-leden van de GSb. Naast voorzitter Brinkhuis zal Tweede Kamerlid en oud-voorzitter Paul Ulenbelt (SP) een toespraak houden, afgewisseld door zangkoor ‘Voorwaarts’. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting GSb-onderzoek. De reünie vindt van 20:00 tot 23:00 uur plaats in het Van Swinderenhuys. Het evenement is bedoeld voor leden en oud-leden. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden door een mail te sturen naar lustrumcommissie@groningerstudentenbond.nl.