Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 juni zijn de volgende mensen aangenomen als kandidaatsbestuur voor 2016-2017:

Christiaan Brinkhuis – voorzitter
Henk-Jan Wondergem – secretaris
Froukje Zijlstra – penningmeester
Marije Kooistra – bestuurslid intern
Menno Ferwerda – bestuurslid extern

De bond wenst het kandidaatsbestuur heel veel plezier en succes toe met de inwerkperiode!

13312805_1104716399572223_5723583474450178960_n
Van links naar rechts: Marije, Menno, Christiaan, Henk-Jan en Froukje