Studenten worden regelmatig onterecht voor het blok gezet door cheap jerseys bemiddelingsbureaus als ze cheap jerseys China een kamer willen huren. Kosten voor het opmaken van een standaardcontract lopen vaak op tot World! honderden euro’s, terwijl de student die kosten helemaal niet hoeft te betalen. Leon Maas, voorzitter GSb: ‘studenten komen meestal bij ons voor een huurcheck en als cheap jerseys wij doorvragen over bijvoorbeeld bemiddelingskosten, blijkt dat vrijwel iedereen onterecht veel te veel bemiddelingskosten betaalt en niet eens weet dat dit niet mag.

Studenten bevinden zich in een zwakke positie Of en bemiddelingsbureaus maken daar maar wat graag misbruik van. Leon Maas: ‘het is wettelijk gezien niet toegestaan om onredelijk hoge kosten te vragen voor bemiddeling, maar studenten hebben vaak geen andere Athletes keuze dan de kosten te accepteren. Weigert de student de kosten te betalen, dan kan die weer gaan zoeken naar een Routine andere kamer.’ Bemiddelingsbureaus hebben een machtspositie ten opzichte van de student en dat is zeer kwalijk. Leon Maas: ‘het wordt tijd dat de politiek de student niet Bonjour meer aan zijn lot overlaat, maar zich gaat bemoeien met deze verkapte vorm van oplichterij.’