De grote vraag: houdt jouw instelling je OERdom?

Of beter gezegd: voel jij je ook wel eens OERdom binnen alle regels, rechten en plichten die je op jouw onderwijsinstelling?

Weet jij wanneer je studiepunten vervallen? Hoe je een verzoek voor een extra tentamen indient? Of je bindend studieadvies wel terecht is?

Nee, we proberen je niet te beledigen! We willen jou als student graag helpen om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten op je hogeschool of universiteit. Veel studenten weten namelijk niet goed wat ze wel en niet mogen, maar ook niet waar ze wel en geen recht op hebben. Ken jij de OER en weet jij hem wel te vinden? De wat? Ook nooit van gehoord? Dan moet je toch echt even verder lezen, want op deze pagina leggen we je uit wat de OER is en waarom het zo belangrijk is dat jij weet op welke momenten je hem zou kunnen gebruiken en waar je hem dan kunt vinden. Help jezelf en je medestudenten van het kastje-naar-de-muur-gestuurd-worden-gevoel af – en dat in een paar minuten!

Om het je te vergemakkelijken hebben we de belangrijkste dingen die je moet weten voor je op een rijtje gezet:

– Wat is de OER en waarom is het zo belangrijk?
– Hoe ziet de OER eruit?
– Hoe wordt de OER vastgesteld?
– Waar vind ik mijn OER?
– Help! Ik snap niets van mijn OER!

Wat is de OER en waarom is ze zo belangrijk?
De OER is de Onderwijs- en Examenregeling. Elke instelling heeft een OER en ook iedere opleiding heeft nog een specifieke OER. Dit is verplicht en de opleidingscommissie van jouw opleiding ziet er op toe dat al jouw rechten en plichten hier netjes in verwoord staan. Het is een dik document en is vaak onbekend bij ‘de gewone student’. Niemand kent dit hele document gelezen uit zijn hoofd , de Nederlandse grondwet heb je immers vast ook nooit uit je hoofd geleerd. Toch is het belangrijk dat je weet van het bestaan ervan en voor welke dingen je hierin kunt vinden wat je rechten zijn. Kort gezegd staan in de OER alle regels omtrent tentamens, de beoordeling van tentamens, verslagen en projecten, de inhoud van jouw opleiding, de plichten van de Examencommissie en nog veel meer. Soms loop je tegen problemen aan na het maken van een tentamen en word je van het kastje naar de muur gestuurd: de opleidingscommissie zegt er niet te zijn voor individuele problemen, je studieloopbaanbegeleider of –adviseur verwijst je naar de Examencommissie, maar daar vind je misschien wel alleen een mogelijkheid om een verzoek in te dienen en niet om je vraag beantwoord te krijgen. Het antwoord is vaak te vinden in de OER, maar dat moet je dus wel even weten. Nu voel je je vast al wat minder OERdom – maar deze pagina is er om je nog verder op weg te helpen!

Hoe ziet de OER eruit?
Het verschilt nogal per Hogeschool of Universiteit hoe dit document er precies uitziet. Ook tussen de OER van de ene opleiding en die van de andere opleiding zitten soms veel verschillen. Wel is de opbouw van iedere OER hetzelfde en dit maakt het voor jou als student makkelijk om te zoeken waar je wat vindt in deze dikke juridische pil. De zaken die wettelijk in de OER moeten staan zijn vastgesteld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Alle details hierover staan in artikel 7.13. Mocht je dit artikel onduidelijk vinden of er vragen over hebben, neem dan vooral even contact met ons op! Ben je medezeggenschapper of wil je deze wet gewoon beter begrijpen? Bestel via ons het boekje WHWatisdat, waarin – in toegankelijke taal! – deze wet haarfijn uitgelegd wordt.

Dit zit er sowieso in jouw OER:

– Het bindend studieadvies
– De inhoud van de opleiding en de afstudeerrichtingen
– De inrichting van de opleiding
– De volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van tentamens en examens
– De kwaliteiten, inzichten en vaardigheden die een student na het beëindigen van de opleiding moet hebben
– Geldigheidsduur tentamens
– De studielast van de opleiding
– De wijze waarop tentamens worden afgelegd
– De wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte in de gelegenheid worden gesteld om tentamens af te leggen
– De openbaarheid van de mondelinge tentamens
– Het aantal tentamens alsmede de momenten waarop zij moeten worden afgelegd
– De termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend moet zijn
– De wijze waarop studenten inzicht kunnen krijgen in afgelegde tentamens
– De wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en opdrachten gesteld in een schriftelijk afgenomen tentamen

Hoe wordt de OER vastgesteld?
De is OER is niet zomaar een document. Voordat de OER zichtbaar wordt voor studenten en docenten, gaat er een heel proces aan vooraf. Als de concept OER af is, komt de OER langs de centrale raad van jouw instelling en deel ook langs de opleidingscommissie en uiteindelijk wordt de OER goedgekeurd door de directeur van jouw opleiding. Op deze manier hebben studenten ook inspraak in hun opleiding. Zie jij dit jaar dingen in jouw OER waar je kritische vragen over hebt of waarvan je je afvraagt waarom ze zo zijn of misschien wel of ze wel juist zijn? Neem dan vooral contact op met je opleidingscommissie, zodat zij er bij het instemmen van de nieuwe OER naar kunnen kijken.

Waar vind ik mijn OER?

Je OER is te vinden op de website van de RUG. Via deze link vind je de OER van zowel bachelor als master opleidingen.