Onderzoeken

Report on housing: How satisfied are international students in Groningen?

The housing situation in Groningen seems to be an ongoing issue, both when it comes to quantity and quality of the rooms for students. It is a well known fact that the number of students currently studying in Groningen can not be housed by the  housing supply, but what about the quality of the rooms supplied for in Groningen? To gain better insights in the quality of the current housing supply, the Housing Team (werkgroep huisvesting) of the Groningen Students’ Union conducted research on satisfaction with the housing situation among international students in Groningen.

Report on Housing: How satisfied are international students in Groningen?

Anglicization of Higher Education in Groningen: a Students’ and Lecturers’ Perspective

Op 23 oktober 2018 is het onderzoek van het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond (GSb) gepubliceerd.  Hieruit blijkt dat er nog veel winst behaald kan worden omtrent de verengelsing van het hoger onderwijs in Groningen. De GSb roept de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool (Hanze) op om kritischer te kijken naar de verengelsing en meer te investeren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

GSb Research on Anglicization of Higher Education in Groningen

Stress en studenten

Op 20 september 2017 is het onderzoek naar stress onder studenten gepubliceerd. Dit rapport bevat aanbevelingen voor de onderwijsinstellingen en kan middels onderstaande link bekeken worden.

Onderzoek GSb naar stress onder studenten

Internationale studenten en de huurmarkt

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Klik op onderstaande link voor het onderzoek.

 

 Onderzoek GSb naar huisvesting (van internationale studenten) in Groningen