Servicekosten en onderhoud

Iedereen die in een studentenhuis woont kent het wel, kraantje kapot, verf bladdert af, wc spoelt slecht door, wat moet je dan doen? Wie moet nu wat opknappen? Hieronder hebben wij in het kort uitgelegd wie nou voor wat verantwoordelijk is. Heb je toch nog vragen neem dan contact op met ons huurteam via huurteam@groningerstudentenbond.nl.

De huurders

Bijna alles wat aan de binnenkant van de woning zit is voor de rekening van de huurder: het gaat hier over het zogenaamde ‘klein onderhoud’. Het plafond dat gewit moet worden, de lekkende kraan, etc. Een vuistregel voor de verdeling huurder/verhuurder is dat alles wat door slijtage door de huurder aan de binnenkant kapot gaat, vervangen wordt door de huurder. Als er bijvoorbeeld binnen gerookt wordt moet het plafond vaker gewit worden. Het wordt als normaal gezien dat de veroorzaker, de huurder in dit geval, dit doet. Verstoppingen van de riolering zijn een verhaal apart. Zolang deze zich binnen de muren van de kamer bevinden is de huurder aansprakelijk, daarbuiten is dit voor de verhuurder. Een speciaal geval is als de schade veroorzaakt wordt doordat de verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt. Als de verhuurder het dak niet op tijd repareert kan er vocht naar binnen komen waardoor het plafond bruin wordt. In dit geval is de verhuurder ook verantwoordelijk voor het opnieuw witten van het plafond.

De verhuurders

Alles wat aan de buitenkant van de woning zit is voor de rekening van de verhuurder. Het dak dat weer waterdicht moet worden, de kozijnen die geschilderd moeten worden. Dit zijn meestal de grotere klussen waarbij ook hoge investeringen en specialistisch gereedschap bij komen kijken en die meestal maar eens in de zoveel jaar voorkomen. De verhuurder is in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan de cv-ketel, ondanks dat deze zich binnen de woning bevindt. Het kan ook zijn dat de schade, ook al zit deze aan de buitenkant van de woning, komt door nalatigheid van de huurder. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat als er door de huurder frituurvet door de gootsteen wordt gegooid,  wat een verstopping buiten de woning veroorzaakt. De verhuurder moet dit repareren volgens zijn verplichtingen maar mag die kosten op zijn beurt natuurlijk wel weer verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt. Frituurvet hoort niet in de gootsteen thuis, dus in dit geval kunnende kosten voor het verhelpen van de verstopping doorberekend worden aan de huurder.

Servicecontract

Zoals eerder is aangegeven is huurrecht op veel plaatsen een dwingend recht, er mag dus niet van afgeweken worden. Het onderhoud valt onder het deel van het recht dat semi-dwingend is. Dit betekent dat er van afgeweken mag worden, maar alleen ten voordele van de huurder. In het huurcontract kan worden opgenomen dat er sprake is van een zogenaamd servicecontract waarin staat welke van de onderhoudsverplichtingen van de huurder worden gedragen door de verhuurder. Vaak wordt er voor zo’n servicecontract een klein bedrag in rekening gebracht.

Wat als de verhuurder weigert een gebrek te verhelpen?

Wat moet je doen als je voordeur door de wind uit het kozijn is geblazen, maar de verhuurder het niet voor je wil oplossen? Of als het dak lekt? Dit soort zaken verstoren het woongenot zeer ernstig en als de verhuurder het niet wil oplossen nadat het schriftelijk aan hem is gemeld kun je twee dingen doen.

  1. Het zelf (laten) repareren, en de kosten hiervoor doorberekenen aan de verhuurder (bijvoorbeeld door huur in te houden).
  2. Naar de huurcommissie stappen. Deze stellen tijdelijk een nieuwe, lagere, huurprijs vast, afhankelijk van de ernst van het achterstallig onderhoud. Dit moet de verhuurder er toe aanzetten om de gebreken te gaan verhelpen, want zolang het niet is verholpen blijft de huurprijs voor de woning zeer laag.