Inleiding

Vorige week hebben alle kiesgerechtigde inwoners van Nederland hun stempas ontvangen en volgende week is het weer zover, dan mag Nederland weer naar de stembus. Op woensdag 20 maart vinden namelijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. Maar waarvoor stemmen we nou eigenlijk? En wat voor invloed heeft een stem? 

Wat zijn de Provinciale Staten?

Naast de Tweede Kamer op Rijksniveau en de Gemeenteraad op gemeentelijk niveau kent elke provincie de Provinciale Staten als democratisch vertegenwoordigingsorgaan. Op 20 maart stemt iedere inwoner van een provincie voor de leden van de Provinciale Staten van zijn of haar provincie. De provincie regelt alle zaken die die voor het Rijk te klein qua omvang zijn en voor de Gemeente te groot en zaken die meerdere gemeentes betreffen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan windmolenparken, het openbaar vervoer of aan de aanleg en het onderhoud van regionale wegen.

Het provinciebestuur bestaat uit drie organen; de Gedeputeerde Staten, de Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning. De Gedeputeerde Staten zijn de regering van de provincie, zij maken beleid en besturen de provincie. De Gedeputeerde Staten worden gekozen door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten worden samengesteld door het volk doormiddel van de verkiezingen op 20 maart aanstaande. De Provinciale Staten hebben een controlerende rol op de Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten kunnen worden vergeleken met de Tweede Kamer van de provincie. Aan het hoofd van de provincie staat de  Commissaris van de Koning, hij of zij onderhoudt het contact tussen de regering en de provincie. De Commissaris van de Koning wordt ,zoals haar naam al doet vermoeden, benoemd door de koning  en heeft een ambtstermijn van zes jaar.

Stemmen we alleen voor de provinciale staten?

Naast het controleren van de Gedeputeerde Staten heeft de Provinciale Staten ook nog een andere rol. De Statenleden kiezen namelijk ook de leden voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft 75 leden en  heeft ook een controlerende rol. Zij controleert de wetgeving van de landelijke Regering en de Eerste Kamer. Daarnaast  kan zij deze goed of afkeuren. Bij de aankomende verkiezingen kiest het volk dus direct de leden van Provinciale Staten en indirect ook de leden van de Eerste Kamer. Aankomende verkiezingen zijn tevens extra aangrijpend voor de huidige regering (CDA, D66, VVD en ChristenUnie), zij hebben momenteel een kleine meerderheid in de Eerste Kamer, namelijk 38 zetels. Mochten zij deze verkiezingen hun meerderheid verliezen, dan wordt het voor de huidige regering erg lastig om hun plannen door te voeren.

 Waterschappen

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op 20 maart ook verkiezingen voor de waterschappen gehouden. De waterschappen zijn publieke organisaties die in een bepaalde regio de huishouding van het waterschap tot haar taak heeft. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid voor drinkwatervoorzieningen en het heffen van waterschapsbelasting. Nederland telt in totaal 21 waterschappen, het bestuur van elke waterschap wordt elke vier jaar direct gekozen door de inwoners van het waterschap door middel van verkiezingen.

Slot

Naast het direct kiezen van de Provinciale Statenleden kiest het volk aankomende woensdag dus ook indirect de leden van de Eerste Kamer. Hierdoor kun je aankomende woensdag dus ook je mening laten horen over de stand van zaken van het huidige kabinet! Met daarnaast ook nog de waterschapsverkiezingen zijn de aankomende verkiezingen op 20 maart erg belangrijk en veelzijdig! Extra veel redenen om te gaan stemmen dus!

Geschreven door Sue Mae Klein