Wat een bestuursjaar bij de GSb jou kan opleveren

… oud-bestuurders vertellen hoe zij hun tijd bij de GSb hebben ervaren en wat het hun heeft opgeleverd. 

“Ik heb natuurlijk de nodige bestuurservaring opgedaan en geleerd goed contacten te onderhouden. Niet met alleen onze achterban van studenten, maar ook met andere partijen.”

Pieter Bregman (faculteitsraadslid Economische Wetenschappen 1981-1982 – algemeen directeur van woningcorporatie Nijestee)

“Wat is de beste route om iets te bereiken: lobbyen of actievoeren? Bij de GSb heb ik geleerd beide methoden op een juiste manier te gebruiken. Door mijn eerste mediaervaringen verbeterde ik schrijven en spreken voor een groot publiek.”

Linda Voortman (bestuurssecretaris 1999-2000 & fractielid Universiteitsraad 2000-2001 – gemeenteraadslid 2002-2008, Tweede Kamerlid 2010-2018 & wethouder gemeente Utrecht)

“Ik heb veel tijd in de GSb gestopt en daar geleerd veel dingen tegelijk te doen. Daar heb ik nog steeds voordeel van. Vooral de ervaring met de pers en de media is heel bruikbaar gebleken!”

Michel Vols (bestuursvoorzitter 2004-2005 & fractielid Universiteitsraad 2005-2006 – adjunct-hoogleraar openbareorderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen)

“Allerlei kwaliteiten op managementgebied heb ik verder ontwikkeld, zoals vergaderen, onderhandelen en werken in teamverband. Daar heb ik mijn hele verdere leven profijt van gehad. Bovendien was het mooi te ervaren dat door gezamenlijke inzet veel kon worden bereikt!”

Ruud Weijdeveld (bestuurslid sociaal & buitenland 1972-1973 – manager opleidingen bij diverse IT-bedrijven)