Onder deze foto’s vindt u een uitleg over de zaken waar het bij de GSb om draait. Dit gebeurt aan de hand van onze vier pijlers.

[instagram-feed]

Dienstverlening

Studenten kunnen de GSb inschakelen als ze problemen hebben met bijvoorbeeld hun opleiding, bijbaantjes, de DUO of hun huisbaas.

– Juridisch Steunpunt
Het Juridisch Steunpunt zit vol rechtenstudenten die studenten juridisch kunnen bijstaan. Als het nodig is kan een student gratis gebruik maken van het advocatennetwerk van de GSb. Het Juridisch Steunpunt bestaat uit tien rechtenstudenten die zich vrijwillig inzetten voor studenten in Groningen. Daarnaast krijgen zij zo de kans om zelf praktijkervaring op te doen.

– Huurteam
Studenten kunnen het GSb Huurteam inschakelen als ze hun kamer willen controleren op de wettelijke huurprijs. Het Huurteam ondersteunt de student tot aan de Huurcommissie en bemiddelt tussen huurder en huisbaas. Het Huurteam kan studenten honderden euro’s per maand besparen en misstanden verhelpen. Bij een huurcheck komen één of twee huurteamers langs om de woonruimte op te meten aan de hand van het puntensysteem van de Huurcommissie. Niet alleen individuele studenten kunnen worden geholpen door de GSb. De GSb probeert ook bij activiteiten studenten te informeren over het huurrecht en slechte huisbazen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Danni Lowinski’ activiteiten waarbij zowel het Huurteam als het Juridisch Steunpunt met een kraam op het Academieplein, Zernikeplein of op de Grote Markt staan om studenten voor te lichten en te helpen. Meestal vraagt de GSb hierbij ook de brandweer en de politie om meer over (brand)veiligheid te vertellen.

 

Belangenbehartiging

In het verleden was de GSb niet alleen actief bij de gemeente en lokale politieke partijen, maar ook in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit en de HMR van de Hanzehogeschool. De afgelopen jaren bleek dat weinig studenten zich betrokken voelden bij deze raden en dat de GSb zich beter op een andere manier kon inzetten. Hierdoor is de GSb enkel nog actief in het huisvestingsbeleid van de gemeente en in mindere mate bij het onderwijsbeleid de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool. De GSb zet zich nog wel in op landelijk onderwijsbeleid, bijvoorbeeld door te protesteren tegen de 1040 urennorm in 2011 en het leenstelsel in 2014. Wie weet is later weer een rol in de medezeggenschap weggelegd voor de GSb.

 

Informatievoorziening

De GSb probeert studenten goed te informeren over de laatste ontwikkelingen in onderwijsland en het huisvestingsbeleid van de gemeente Groningen. De GSb verspreidt het opinieblad de Nait Soez’n bij verschillende RUG en Hanze locaties, waarin kritisch gekeken wordt naar relevante studentenonderwerpen. Daarnaast brengt de GSb elk jaar een Nederlandstalig en Engelstalig Kamerboek uit. In dit boekje staat alles wat een student moet weten over wonen op kamers in Groningen. Beide edities worden verspreid op de RUG en de Hanze en kan gratis opgehaald worden op ons kantoor en kan hier gedownload worden. De GSb brengt tevens regelmatig persberichten uit om aandacht te vragen voor een probleem of verandering, bijvoorbeeld over de aanpak van bemiddelingskosten en opleidingen van de RUG die door de NVAO beoordeeld zijn als onder de maat. Hou onze persberichten in de gaten op de website en op onze facebook pagina.
De GSb ziet er ook op toe dat de informatievoorziening van de RUG en Hanzehogeschool op peil blijft. Als er onduidelijke of foutieve informatie gegeven wordt, dan spreken we de instellingen daarop aan.

 

Actie

Publieke druk en persaandacht dwingt instellingen om de slechte situatie te verklaren en problemen op te lossen. Als de belangen van de student geschaad worden en overleg niets meer uithaalt, dan voert de GSb actie. Er wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een onderwerp. Het doel van actievoeren is: het gedaan krijgen van zaken die in het belang van studenten zijn, het op de kaart zetten en agenderen van studentenbelangen bij de studenten zelf, de instellingen, de media, de politiek, enzovoort. Voorbeelden van studentenacties zijn de demonstratie en manifestatie in Den Haag van 21 januari 2011, in Groningen van 29 november 2011, maar ook bijvoorbeeld de bezetting van het bestuursgebouw van de RUG door een groep studenten in november 2009. Ook zijn er ludieke en creatieve ‘prikacties’ waarbij het vooral om het agenderen gaat. Acties verschillen dus in vorm, afhankelijk van de situatie. Het idee achter actievoeren is het emanciperende effect dat een actie heeft op de mensen om wie het gaat; hun het gevoel geven dat ze samen iets aan hun eigen situatie kunnen veranderen en mensen het vermogen schenken dit daadwerkelijk te bewerkstelligen. De GSb voert niet alleen actie voor de studenten, maar ook met de studenten. Dit wil echter niet zeggen dat de GSb actie voert om het actievoeren, integendeel. De acties die de GSb dit jaar organiseert of waar de GSb aan deelneemt zullen gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en analyse van de situatie en gaan hand in hand met dialoog en lobby. Actievoeren mag nooit op onredelijke wijze ten koste gaan van de samenleving.