Werkgroep Huisvesting

Contactgegevens

De werkgroep Huisvesting bestaat uit een groep enthousiaste studenten die zich op vrijwillige basis druk bezig houden met actualiteiten op het gebied van huisvesting in Groningen. Zij kijken met een kritische blik naar de huidige huisvestingssituatie voor studenten en werken onder andere aan het opzetten van actieplannen om deze situatie te verbeteren en aan het in kaart brengen van de wensen van studenten op het gebied van huisvesting. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van suggesties voor woningcorporaties, het verbeteren van de informatievoorziening voor huisvesting voor zowel Nederlandse als internationale studenten en daarnaast houden zij zich ook bezig met het ontwikkelen en afnemen van enquêtes onder studenten om hun ervaring met bepaalde aspecten van de huurmarkt en hun wensen op dat gebied in kaart te brengen. Heb je suggesties voor onze werkgroep huisvesting? Je kunt ons altijd mailen!