09 mrtLeuker.nl in een notendop


Leuker.nl is opgericht in 2014 met als doel jongeren te helpen met het regelen van hun fiscale en financiële zaken. Wij…

Read More

09 febBuitenlandse student structureel slechter af dan Nederlandse student op huurmarkt Groningen


Er zijn significante verschillen aangetoond in de huurprijzen en de kamerwaardering tussen buitenlandse en Nederlandse studenten in Groningen. De GSb hoopt dat de verantwoordelijke instanties alles op alles zullen zetten om uitbuiting van buitenlandse studenten op de huurmarkt tegen te gaan.

Read More

02 febVerhoging printtarieven RUG slecht voor student en slecht gemotiveerd


Groningen, 2 februari – De Groninger Studentenbond (GSb) vindt de verdubbeling van de printtarieven die binnenkort wordt doorgevoerd een slechte maatregel…

Read More

17 decFlexibel collegegeld goed voor zelfontplooing studenten


De GSb vindt de proef met een flexibel collegegeldtarief een goed plan. Naar de mening van GSb-voorzitter Dion Glastra zou het goed zijn als de RUG en de Hanze Hogeschool zo snel mogelijk ook gaan deelnemen aan het experiment, om het verenigingsleven te bevorderen en het ontwikkelen van talent onder studenten te stimuleren.

Read More

Deze week staat in het teken van brandveiligheid in heel Nederland. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft de campagne Heet in…

Read More

29 oktTekort werkplekken UB loopt spuigaten uit


Groningen, 29 oktober – ‘Het tekort aan werkplekken in de Universiteitsbibliotheek loopt tijdens de tentamenperiodes de spuigaten uit.’ Dat concludeert Dion…

Read More

29 oktInvitation


Do you have any ideas about innovative education, skills, labour market, citizenships and EU values? Do you want to share these…

Read More

22 oktStuderen en de zorgverzekering


Studeren is een dure zaak. Niet alleen de studiekosten maar ook je kamer en zorgverzekering moet worden betaald, niet te spreken…

Read More

15 oktHuurders betalen vaak teveel


Een goede kamer voor een eerlijke prijs is nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Dagblad…

Read More

30 sepInstellingsaccreditatie: kansen, maar ook risico’s


De pilot Instellingsaccreditatie waaraan de RUG graag mee wil doen biedt kansen, maar creëert ook veel risico’s. De GSb vindt dat onder meer de onderlinge vergelijkbaarheid van opleidingen tussen instellingen en de mate waarin externe partijen invloed hebben op de beoordeling serieuze risico’s zijn die moeten worden weggenomen voordat de RUG daadwerkelijk kan deelnemen aan de pilot. Instellingsaccreditatie houdt in dat de onderwijsinstelling meer invloed krijgt op de beoordeling van de eigen opleidingen. Op dit moment is een onafhankelijke organisatie, de NVAO, hier verantwoordelijk voor.

Read More