Buitenlandse student structureel slechter af dan Nederlandse student op huurmarkt Groningen

Groningen, 9 februari – Internationale studenten in Groningen betalen structureel meer huura, maar het is ontzettend goed dat dit nu met cijfers is aangetoond. Wij hopen dan ook dat alle betrokken instanties hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen tegen uitbuiting van buitenlandse studenten.’

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bleek voor Nederlandse studenten te liggen op zo’n twintig euro, terwijl buitenlandse studenten per vierkante meter vier euro méér betalen. Glastra: ‘Dat lijkt misschien niet veel, maar wanneer je bedenkt dat de gemiddelde oppervlakte van een kamer zo’n 18 vierkante meter is, komt dat toch neer op zo’n 72 euro’. De Groninger Studentenbond vindt dat deze verschillen onacceptabel groot zijn en dat het er sterk op lijkt dat internationale studenten nog te vaak worden uitgebuit op de huurmarkt in Groningen.

Buitenlandse studenten zijn ook structureel minder tevreden over hun woonruimte dan Nederlandse studenten. In de online enquête is aan alle studenten gevraagd hoe tevreden ze in het algemeen zijn met hun kamer, met de prijs die ze betalen en met de oppervlakte van hun kamer. Op alle drie de punten bleken Nederlandse studenten hun kamer significant hoger te waarderen. Er zijn uiteraard meerdere factoren die tevredenheid kunnen beïnvloeden, maar mede door de hogere huurprijs lijkt het er sterk op dat buitenlandse studenten simpelweg minder goede huisvesting tot hun beschikking hebben, aldus de Groninger Studentenbond.

De Groninger Studentenbond hoopt dat de gemeente, de onderwijsinstellingen en de verhuurders de resultaten van het onderzoek tot zich nemen en serieus aan de slag gaan met het voorkomen van uitbuiting van buitenlandse studenten. Dion Glastra: ‘Buitenlandse studenten die in Groningen komen studeren, moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare huisvesting. Daar passen structureel hogere huurprijzen uiteraard niet bij en daarom zullen wij ons sterk blijven maken voor het verkleinen van deze verschillen.’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *