Mijn OER is gewijzigd, wat nu?

Hogescholen en universiteiten zijn verplicht om voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs–en examenregeling (hierna: OER) vast te stellen en deze aan studenten kenbaar te maken. Veel studenten hebben echter nooit of zelden hun OER doorgenomen. Dit is jammer, aangezien het de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs Lees meer overMijn OER is gewijzigd, wat nu?[…]

Betalen voor onderwijs: alleen collegegeld, toch…?

Elk jaar wordt het wettelijk collegegeld verhoogd. Voor het jaar 2016-2017 is de hoogte van het collegegeld €1.984,- op basis van een voltijdse opleiding. Dit is veel geld voor een student en velen hebben dan ook moeite om dit te betalen. Menig student worstelt met zijn of haar financiële situatie. Je studie bekostigen wordt nog Lees meer overBetalen voor onderwijs: alleen collegegeld, toch…?[…]