Het contract voor (on-)bepaalde tijd!?

Als je gaat studeren lijkt dat natuurlijk allemaal geweldig en leuk, maar er is ook zeker een keerzijde. Je moet niet alleen al dat bier bekostigen, maar ook je huur en studieboeken betalen. Om te zorgen dat je schulden niet al te hoog oplopen, moet er gewerkt worden! Tegenwoordig is het krijgen van een contract voor onbepaalde tijd niet meer zo vanzelfsprekend. De meeste werkgevers zullen een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Gedurende jouw studententijd zal je meerdere van deze contracten krijgen, maar mag dit eigenlijk wel?

De regeling die hierover gaat wordt de ketenregeling genoemd. Er wordt gekeken naar een keten van tijdelijke contracten. Indien aan enkele voorwaarden is voldaan wordt jouw contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Veel studenten zijn niet van deze regeling op de hoogte, terwijl de vraag of er sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd van groot belang is voor jouw ontslagbescherming. Op de twee volgende manieren kan een omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract plaatsvinden. Ten eerste wordt een contract voor een bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd indien jij twee of meer tijdelijke contracten hebt gehad , welke tezamen meer dan twee jaar zijn. Bij het overschrijden van een tijdsperiode van twee jaar wordt het tijdelijke contract, dus een contract voor onbepaalde tijd. Ten tweede wordt gekeken naar het aantal contracten voor bepaalde tijd welke jij hebt gehad bij jouw werkgever. Indien jij drie tijdelijke contracten hebt gehad bij deze werkgever en hij biedt jou vervolgens een vierde contract aan, dan wordt dit contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Voor deze beide voorwaarden is verder van belang hoeveel tijd er tussen de verschillende contracten heeft gezeten. Indien er meer dan zes maanden tussen de verschillende contracten zit dan begint de telling weer bij nul. Het is toegestaan dat de werkgever jou na zes maanden en één dag weer aanneemt waardoor de telling weer opnieuw begint. In deze periode mag je dan niet hebben gewerkt.

En dan zal je denken leuk deze regels, maar wat is nou eigenlijk de gedachte hierachter? Het idee van deze termijnen is dat de werkgever de werknemer eerder een vast contract zal aanbieden en dat er hierdoor voor de werknemer meer zekerheid ontstaat. De vraag is of dit doel ook werkelijk wordt bereikt. De praktijk leert dat mensen die eerst jarenlang een tijdelijk contract kregen nu juist worden vervangen na twee jaar of na drie contracten omdat een periode van zes maanden en één dag voor de werkgever niet te overlappen is. Het werk moet toch worden gedaan en het is een te lange periode om collega’s ook nog jouw werkzaamheden op zich te laten nemen. Ook zal een nieuwe werknemer na zes maanden al zijn ingewerkt en er gewoon kunnen blijven werken in jouw plaats. Uit de praktijk is dus gebleken dat de ketenregeling niet het beoogde effect heeft, maar eerder het tegenovergestelde heeft veroorzaakt. In plaats van dat werknemers een vast contract wordt aangeboden, worden ze na 2 jaar of 3 contracten vaak ontslagen. De vraag is wat nu, nu de ketenregeling geen doel treft?

Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig met een aantal wijzigingen op dit punt. Hierin wordt voorgesteld om de termijn van twee jaar, voordat sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, te verlengen naar een termijn van drie jaar. Ook wordt het onder omstandigheden mogelijk om bij cao de termijn tussen de contracten in van zes maanden te verkorten naar drie maanden. Het is afwachten welke werking deze veranderingen zullen hebben indien de wet erdoor komt. Indien je werkzaam bent op basis van contracten voor bepaalde tijd, kijk dan of deze regeling op jou van toepassing is. Let wel op! Er kan van de regeling worden afgeweken bij cao.

Dit artikel is geschreven door Elselot Lankhorst, medewerkers van het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 26-11-2018

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *