Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat sinds dit jaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) inwerking is getreden. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar wat houdt deze verandering nou precies in? En wat betekent de AVG concreet voor jou?

De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. De komst van de AVG is een logische stap als je kijkt naar de toenemende technologische ontwikkelingen. De oude wetgeving stamt nog uit het jaar 2000 en is in 2018 niet meer up-to-date. De AVG somt een aantal nieuwe verplichtingen op waaraan bijvoorbeeld bedrijven en verenigingen moeten voldoen. Zij moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan deze nieuwe verplichtingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. Met de komst van de AVG heeft deze autoriteit onder andere meer bevoegdheden gekregen, voor wat betreft de naleving van deze wet. Een van deze uitgebreide bevoegdheden, is de bevoegdheid tot het opleggen van hogere boetes aan bedrijven. Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd van ongeveer €600.000,- aan het bedrijf Uber.

Dat de autoriteit persoonsgegevens extra bevoegdheden heeft gekregen is een van de veranderingen, maar daarnaast zijn er ook nog een aantal andere belangrijke dingen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zien op de uitbreiding van jouw rechten en de toegenomen verplichtingen van diegene die jouw persoonsgegevens verwerkt.

Door deze verplichtingen worden jouw en mijn persoonsgegevens beter beschermd. Het uitgangspunt is dat wij zo veel mogelijk controle moeten hebben over onze eigen gegevens. Het belangrijkste recht voor jou is het recht op een duidelijk overzicht waarin staat dat en door wie jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt ook wel het recht op transparantie genoemd. Als je dit weet, kun je namelijk gebruik maken van je andere rechten, zoals het recht van inzage in je eigen persoonsgegevens en aanpassing hiervan indien deze gegevens onjuist zijn. Een ander nieuw recht met de komst van de AVG is het recht op overdraagbaarheid. Dit houdt in dat jij, indien jij dit wil, het recht hebt op rechtstreekse overdracht van jouw gegevens van A naar B. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar een andere telefoonprovider.

De AVG heeft als belangrijk doel dat gegevens worden beschermd. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook een aantal extra bevoegdheden gekregen. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes op mag leggen weten we al, maar hoe hoog zijn deze boetes? En waar hangt de hoogte van de boete vanaf? De hoogte van de boete kan oplopen tot wel €20.000.000,-. De Autoriteit Persoonsgegevens bepaalt de hoogte van de boete, maar moet hierbij met erg veel dingen rekening houden. De verwachting is dat de AVG de komende tijd zeer streng gehandhaafd zal worden.

Met de komst van de AVG is op het gebied van gegevensbescherming veel verandert. Met de komst van de AVG is deze wetgeving aangepast aan onze huidige maatschappij en de rol die het internet daarin speelt. Naar verwachting zal de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG streng gaan handhaven. Boetes zoals Uber die heeft gekregen, kunnen in de toekomst nog wel eens veel hoger uitvallen.

Geschreven door Rogier Deelstra en Anouk Arends, medewerkers van het Juridisch Steunpunt 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *