De ondernemende student; waar moet je op letten?

Ondanks de afschaffing van de basisbeurs kiezen veel studenten er nog altijd voor om zich naast hun studie bezig te houden met verschillende nevenactiviteiten. Waar de ene student een bijbaantje heeft in een café, vervult de andere student een commissie- of bestuursfunctie bij een studenten- of studievereniging. Steeds meer studenten kiezen er daarnaast voor om een bedrijfje te starten. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals bijvoorbeeld het geven van bijles of het verkopen van producten.

Door hun enthousiasme, vergeten studenten vaak de juridische zaken te regelen. Dit is begrijpelijk, aangezien er al veel andere aspecten zijn waar een student op moet letten, bij het starten van een onderneming. Zoals een ondernemingsplan maken en het vinden van leveranciers. De student besluit dan vaak dat het regelen van de juridische zaken later wel komt.

Echter, het is zeer aan te raden om de juridische zaken vanaf de start van de onderneming te hebben geregeld. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat conflicten die gedurende het hebben van de onderneming kunnen ontstaan, vaak moet worden opgelost doormiddel van de juridische basis van de onderneming. Wanneer deze juridische basis onvoldoende gewaarborgd is, zouden conflicten tot vervelende situaties kunnen leiden, zoals aansprakelijkheid van de onderneming voor schade of zelfs persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. In dit blog zal ik je enkele juridische tips geven waar je op moet letten bij het starten van een onderneming.

Rechtsvorm

Ten eerste is het belangrijk om te bepalen welke rechtsvorm je kiest voor jouw onderneming. Veronderstellend dat jij een onderneming gaat drijven die is gericht op het behalen van winst, zouden drie rechtsvormen geschikt kunnen zijn, te weten de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) en de besloten vennootschap (bv). Ik zal bij elke rechtsvorm enkele voor- en nadelen noemen.

Eenmanszaak
De eigendom ligt bij de eenmanszaak bij één eigenaar. Veel startende ondernemers kiezen deze rechtsvorm, omdat hij het meest eenvoudig is om op te starten. Het enige wat je hoeft te doen, is jouw onderneming in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Een nadeel dat daar tegenover staat, is het feit dat de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid bezit. Dit houdt onder meer in dat je als eigenaar van de eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Echter, wanneer je als startende ondernemer weinig tot geen schulden aangaat, is dit een prima rechtsvorm om voor jouw onderneming te kiezen.

Vennootschap onder firma (vof)
De vof is vergelijkbaar met de eenmanszaak, maar de vof kent minimaal twee eigenaren. Wanneer je van plan bent om met minimaal twee personen een onderneming te gaan runnen, is dit een geschikte rechtsvorm. Ook deze rechtsvorm wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is het bij de oprichting belangrijk dat er afspraken worden gemaakt tussen de vennoten (eigenaren). Deze afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een vennootschapscontract. Deze afspraken kunnen zien op de inbreng per vennoot in de onderneming, contracten met klanten, de gevolgen bij eventuele ziekte, het afhandelen van conflicten en de eventuele opheffing van de vof. Hiernaast is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schuldeisers van de vennootschap. Dit houdt in dat schuldeisers, als de vennootschap onvoldoende geld heeft om zijn schulden te betalen, hun schulden gaan verhalen op het privévermogen van iedere vennoot afzonderlijk.

Mede hierom is het belangrijk om afspraken te maken met jouw medevennoten, zodat je kunt voorkomen dat je aansprakelijk kunt worden gesteld voor een schuld die zonder jouw medeweten en/of instemming is aangegaan.

Besloten vennootschap (bv)
In tegenstelling tot de eenmanszaak en vof, bezit de bv wél rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de besloten vennootschap zelfstandig rechten en plichten heeft. De bv en de eigenaren (aandeelhouders) staan los van elkaar. De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk voor de schulden van de bv, en wel tot maximaal het bedrag dat zij in de onderneming hebben ingebracht aan vermogen. Voor het bedrag aan schulden dat hoger is dan dit bedrag, zijn zij niet aansprakelijk, behalve in het geval van onbehoorlijk bestuur of fraude. Deze rechtsvorm is vooral  geschikt wanneer je als ondernemer relatief veel kapitaal in de onderneming investeert dat is verkregen door het aangaan van schulden.

Algemene voorwaarden

Wanneer je als ondernemer vaak een contract aangaat met een koper, dan is het handig om algemene voorwaarden op te stellen. In deze algemene voorwaarden leg je alle wederzijdse rechten en plichten van koper en verkoper (jij als ondernemer) vast. Belangrijk hierbij is dat je de voorwaarden nauwkeurig omschrijft, zodat later geen conflict kan ontstaan over de betekenis van deze voorwaarden. Op het moment dat je de algemene voorwaarden hebt opgesteld, is het belangrijk dat je ze op de juiste manier hanteert.

Ten eerste is het essentieel dat jij jouw voorwaarden vóór het sluiten van het contract beschikbaar hebt gesteld aan de klant. Dit kan op verschillende manieren, namelijk persoonlijk, digitaal of via een mededeling dat ze te raadplegen zijn op jouw website.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je jouw algemene voorwaarden vermeldt op de offerte, indien jij op offertebasis werkt natuurlijk. Een mogelijkheid is dat de klant jouw voorwaarden afwijst en verklaart dat zijn voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval is het aan te raden om nog geen uitvoering te geven aan het contract, maar eerst in gesprek te gaan met de klant om tot een oplossing te komen. Bovendien is het goed om te weten dat je niet zomaar elke voorwaarde kunt opnemen in de algemene voorwaarden. Je kunt je aansprakelijkheid bijvoorbeeld niet uitsluiten. Daarnaast kunnen er voorwaarden zijn die, in bepaalde omstandigheden, onredelijk kunnen zijn. Het is aan jou als ondernemer om de onredelijkheid te ontkrachten. Ten slotte moet je in je achterhoofd houden dat je de klant moet informeren als de algemene voorwaarden wijzigen.

Kortom, er bestaan verschillende juridische aspecten waaraan gedacht moet worden bij het starten van een onderneming. Ben jij zelf zo’n startende ondernemer en heb je vragen over de hierboven beschreven juridische zaken of over andere juridische aangelegenheden bij de oprichting van een onderneming? Of heb je andere juridische vragen? Wij staan voor je klaar! Je kunt ons bellen op 050-3634675 of een e-mail sturen naar steunpunt@groningerstudentenbond.nl. Ook kun je ons een berichtje sturen op Facebook of langskomen op kantoor. Wij houden kantoor op maandag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Dit artikel is geschreven door Simon Mak, medewerker van het Juridisch Steunpunt.

Publicatiedatum: 07-03-2018.

Het Juridisch Steunpunt is van ma. t/m do. geopend van 12:00 tot 17:00 uur en bestaat uit meerdere medewerkers. Het kan zijn dat je vraag niet van begin tot eind door dezelfde medewerker behandeld wordt, maar dat je soms van een andere medewerker antwoord zult krijgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 363 4675, via de Facebookpagina Juridisch Steunpunt Groningen of via de mail steunpunt@groningerstudentenbond.nl. Je kunt ook bij ons langskomen op kantoor.

##DISCLAIMER##

Het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond (GSb) is een onderdeel van de Studentenlijn (LSVb). Het Juridisch Steunpunt besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het Juridisch Steunpunt Groningen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is het Juridisch Steunpunt Groningen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *