Sister student unions in other cities

De Groninger Studentenbond is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Door het hele land bestaan er lokale studentenbonden die samen de federatie van de LSVb vormen. Deze organisaties hebben hun focus op een specifieke studentenstad. Zij richten zich voornamelijk op lokale thema’s en hun eigen onderwijsinstelling(en). Zie hieronder voor een overzicht van de studentenbonden per stad.

ASVA Studentenunie, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

SRVU-Studentenvakbond, belangenbehartiger van de studenten aan de Vrije Universiteit (VU)

Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), belangenbehartiger voor alle studenten in Delft.

Haagse Studentenvakbond (HSVb), belangenbehartiger voor de Haagse student.

Studentenvakbond AKKU, belangenbehartiger voor studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Studentenunie VIDIUS, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU).

Student Alliance Wageningen (SAW), belangenbehartiger van studenten aan de Universiteit van Wageningen (WUR).

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), belangenbehartiger voor studenten die wonen of studeren in Zwolle.

Maastrischtse Studentenraad (MSr), belangenbehartiger voor de studenten in Maastricht