20 september 2017

Studentenbonden

De Groninger Studentenbond is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Door het hele land bestaan er lokale studentenbonden die samen de federatie van de LSVb vormen. Deze organisaties hebben hun focus op een specifieke studentenstad. Zij richten zich voornamelijk op lokale thema’s en hun eigen onderwijsinstelling(en). Zie hieronder voor een overzicht van de studentenbonden per stad.

Amsterdam
ASVA Studentenunie, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
SRVU-Studentenvakbond, belangenbehartiger van de studenten aan de Vrije Universiteit (VU).

Delft
Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), belangenbehartiger voor alle studenten in Delft.

Den Haag
Haagse Studentenvakbond (HSVb), belangenbehartiger voor de Haagse student.

Nijmegen
Studentenvakbond AKKU, belangenbehartiger voor studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Utrecht
Studentenunie VIDIUS, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU).

Wageningen
Student Alliance Wageningen (SAW), belangenbehartiger van studenten aan de Universiteit van Wageningen (WUR).

Zwolle
Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), belangenbehartiger voor studenten die wonen of studeren in Zwolle.