09 okt#nietmijnschuld Groningen tegen het leenstelsel


De Groninger Studentenbond vindt dat het leenstelsel écht verleden tijd moet worden. Alle studenten een basisbeurs en compensatie voor de pechgeneratie,…

Read More

26 janPersbericht: Eerste Kamer zadelt studenten met schulden op!


Groningen, 21 januari – De Groninger Studentenbond (GSb) is zeer teleurgesteld dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van…

Read More