[PERSBERICHT] Groninger Studentenbond doet na een tien jaar weer mee aan universiteitsverkiezingen

Groningen, 10-05-2024 –  Voor het eerst in lange tijd doet de Groninger Studentenbond (GSb) weer mee aan de universiteitsverkiezingen komende maandag. De vakbond wil hiermee de stem van studenten versterken. “De universiteit moet gewoon democratischer.”

De vakbond constateert dat studenten en personeel steeds minder inspraak hebben op de universiteit. Bijvoorbeeld de nieuwe protestregels die zijn ingevoerd zijn volgens hen een groot probleem. “De GSb wil weer in de faculteiten een groot netwerk aanleggen zodat studenten een sterkere stem krijgen”, vertelt Ken Hesselink, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “Veel universitaire partijen zijn te veel van elkaar afgezonderd en wij gaan daar verandering in brengen.”

De vakbond heeft kandidaten voor de faculteiten rechten, sociale wetenschappen en letteren. De vakbond hoopt de komende jaren uit te breiden, maar dit is de eerste stap. Het doel is vergaande democratisering van de universiteit. “De universiteit moet gewoon democratischer”, zegt Hesselink. “Momenteel wordt die gemanaged als een bedrijf.”

De kandidaten van de GSb zijn erg enthousiast en willen graag bezig met het verbeteren van het onderwijs op de verschillende faculteiten. “We zijn druk in gesprek met studenten”, vertelt verkiezingskandidaat Karlijn Bakker. “We willen bijdragen aan een inclusieve, diverse en kwalitatieve onderwijsomgeving.”

Tien jaar geleden was de GSb de grootste partij op zowel de Hanzehogeschool als de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was de vakbond vertegenwoordigd in alle faculteitsraden. Echter na ruzie tussen de fracties en het bestuur was er een splitsing, waarna de GSb zich meer ging richten op vakbondstaken. Fracties gingen onder andere namen verder zoals Lijst Sterk, de huidige grootste partij aan de Hanze.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *