[PERSBERICHT] Groninger Studentenbond maakt melding bij AP over mogelijke grootschalige privacyschending Hanzehogeschool

Groningen, 19 januari – De Hanzehogeschool is de afgelopen dagen opgeschrikt door een datalek waarbij onbevoegde mensen konden meekijken met de tentamens van studenten. Ondanks dat de Blackboard Collaborate omgeving tijdelijk niet gebruikt kan worden, gaan er veel tentamens alsnog door. De Groninger Studentenbond noemt dit het bewijs van mogelijke grootschalige privacyschending door de Hanzehogeschool. “Surveillance mag alleen gebruikt worden als het écht niet kan doorgaan zonder studenten te bekijken. Nu toont de Hanze aan dat het wél anders kan. Daarmee bewijzen ze zelf dat ze de privacywet overtreden,” zegt Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb).

De Hanzehogeschool is na de herfstvakantie begonnen met surveilleren via Blackboard Collaborate. De eerste tentamens zijn toen op deze manier afgenomen nadat de Hanzehogeschool dit noodzakelijk vond om de tentamens te laten doorgaan en te controleren op fraude. Voor de herfstvakantie konden de tentamens nog doorgaan als openboektentamens of op andere manieren. De Tweede Kamer nam eind november een motie aan die stelt dat dit surveilleren alleen mag als laatste redmiddel. Ook volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dit alleen als er geen alternatieven mogelijk zijn en anders het tentamen geen doorgang zou kunnen vinden. Die regel zou de Hanzehogeschool nu overtreden hebben. 

De GSb vermoedt dat de Hanzehogeschool hiermee op grote schaal inbreuk maakt op de privacy van haar studenten. Tentamens die met monitoring gepland waren, konden namelijk na het datalek ineens ook zonder surveillance plaatsvinden. De kersverse voorzitter van de Hanzehogeschool Dick Pouwels stelt op zaterdag in een mail naar alle studenten dat als een student niks van  haar opleiding hoort, de tentamens waar eerst wel sprake was van surveillance, nu zonder surveillance doorgaan. Jongman stelt: “De Hanze schoffelt nu haar eigen argument onderuit waarom dit hele gedoe nodig was. Als de tentamens écht niet anders konden, hadden ze alle tentamens uitgesteld. Nu blijkt dus dat het onzin is. Ze bekijken studenten onnodig in hun eigen leefomgeving.” De GSb gaat dan ook melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijke grootschalige inbreuk op de privacy van studenten. Zij zullen dan verder moeten onderzoeken of dit het geval is.

Bij de vraag of deze manier van tentamens afnemen mag, komt bij dat er regelmatig problemen zijn met het systeem. In het online systeem zijn studenten zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de apparatuur, als daar iets misgaat is het de schuld van de student en kan het tentamen ongeldig verklaard worden. Maar ook aan de kant van de Hanze gaat nog steeds veel mis. “Als het systeem van de Hanze hapert en het scherm eventjes op zwart gaat, kan een tentamen ongeldig verklaard worden,” aldus Jongman. De Hanzehogeschool noemt in haar beleid over surveilleren dat dit bij ongeveer vijf tot acht procent van de studenten het geval is. Dit zijn honderden studenten per tentamenweek. Jongman vervolgt: “Eerst werkte het systeem al niet, toen hadden ze een datalek en nu blijkt dat dit hele gedoe niet nodig was geweest. We snappen dat het enorm lastig is tentamens en onderwijs te organiseren tijdens corona, maar dit had hoe dan ook niet gemogen.”

Deze situatie kan dan ook niet op begrip rekenen van de GSb. Zij zijn van mening dat studenten weer de dupe zijn van online controledrang. “Studenten van de Hanze worden hier ernstig mee benadeeld, en dan zijn we nog niet eens begonnen over de extra problemen en stress doordat er nu tentamens uitgesteld zijn. Dit had allemaal niet gehoeven. Dit werkt niet en dit mag niet. De Hanzehogeschool moet zo snel mogelijk mee stoppen met het onnodig begluren van studenten.” 

Ook maken zij zich zorgen wat het betekent voor andere onderwijsinstellingen: “Als wij hier nu zien dat er onnodig inbreuk gemaakt wordt op de privacy van studenten, hoe zit het dan aan de RUG en aan andere onderwijsinstellingen? De minister moet hier veel scherper op zijn, studenten staan namelijk echt buitenspel in deze beslissingen.”

______________________________________________________________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet ter publicatie)

Beleid van de Hanzehogeschool omtrent online surveilleren: https://www.hanze.nl/nld/organisatie/stafbureau/onderwijs-en-onderzoek/onderwijs/onderwijsontwikkelingen/online-onderwijs/online-toetsen/privacy-security/beleid-online-surveillance

Hier staat aangegeven dat in 5-8% van de gevallen er een storing kan plaatsvinden en het tentamen ongeldig verklaard wordt waardoor een student het tentamen opnieuw moet maken.

Groninger Studentenbond

De Groninger Studentenbond is de grootste belangenbehartiger voor heel studerend Groningen. Al 50 Jaar strijden zij voor de belangen van studenten op het gebied van onderwijs, huisvesting, welzijn, mobiliteit en de financiële positie van studenten.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Marinus Jongman, voorzitter Groninger Studentenbond

Tel.nr.: 06 21270702 of 050-3634581 | voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *