[PERSBERICHT] Studentenbond GSb zeer teleurgesteld over vertraging studentenhuisvesting Zernike

15 december 2022 – De Groninger Studentenbond (GSb) is zeer teleurgesteld over het nieuws dat de SSH er niet in slaagt om voor 1 augustus 2023, studentenhuisvesting te realiseren op de Zernike Campus in Groningen. ‘Het betekent dat we tenminste nog een jaar vastzitten in deze rollercoaster van het zoeken naar noodlocaties. Dit raakt opnieuw vooral eerstejaarsstudenten uit het buitenland’, zegt Stijn Honselaar van de GSb. ‘We hadden zo gehoopt dat er nu eindelijk een goede oplossing zou komen voor deze groep internationale studenten, maar door miscommunicatie die had kunnen zijn voorkomen zijn we lekker gemaakt met een lege belofte’, aldus GSb-voorzitter Annemarie Herbschleb.

De instroompiek van nieuwe eerstejaarsstudenten in augustus leidt jaarlijk tot grote druk op een veel te krappe kamermarkt in de gemeente Groningen. Het aantal uitwonende studenten aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen groeit bovendien al jaren harder dan het totale aanbod van studentenwoningen. 

‘Het betekent dat we tenminste nog een jaar vastzitten in deze rollercoaster van het zoeken naar noodlocaties. Dit raakt opnieuw vooral eerstejaarsstudenten uit het buitenland’, zegt Stijn Honselaar, portefeuillehouder huisvesting van de GSb.

Deze internationale studenten zijn hier vaak flink de dupe van omdat ze direct een huis nodig hebben bij de start van het studiejaar in september en zij niet kunnen terugvallen op de optie om nog een tijdje heen en weer te reizen tussen hun studie in Groningen en het huis van hun ouders. Daarnaast missen de meeste internationale studenten het netwerk om via vrienden of familie tijdelijke woonruimte te regelen, en worden internationale studenten nog steeds structureel gediscrimineerd in hun zoek naar woonruimte. 

Om dit probleem het hoofd te bieden is al in 2018 afgesproken om woningbouw voor studenten te gaan onderzoeken op de Zernike Campus. Een groot terrein dat voorheen alleen bestemd was voor onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid. Deze afspraak is opnieuw door de gemeente bevestigd na aanleiding van de studentenbezetting van het Academiegebouw van de RUG in september 2021. 

Het akkoord over de bouw en het beheer van 400 woonunits (voor maximaal 800 studenten) op Zernike is pas een maand geleden aangekondigd door de wethouder, en nu al moeten de gemeente en uitvoerder SSH terugkrabbelen!
‘We hadden zo gehoopt dat er nu eindelijk een goede oplossing zou komen voor deze groep internationale studenten’, aldus GSb-voorzitter Annemarie Herbschleb, ‘maar door miscommunicatie die had kunnen worden voorkomen zijn we nu lekker gemaakt met een lege belofte.’

Het stoort de GSb dat de gemeente en SSH er niet in zijn geslaagd om op tijd naar elkaar én het publiek, duidelijk te maken dat de deadline van 1 augustus 2023 niet haalbaar was. Het valt heel moeilijk te begrijpen voor studenten dat het in november nog wel kon, en nu opeens niet meer. Dit veroorzaakt verwarringen die voorkomen hadden kunnen worden als de mogelijke risico’s op vertraging eerder kenbaar waren gemaakt.

Het belangrijkste is nu om alles op alles te zetten om genoeg opvang te regelen voor studenten dit in september 2023 aan hun studie in Groningen gaan beginnen. Daarnaast is het cruciaal dat alle zijlen worden bijgezet om te zorgen dat per 1 augustus 2024 de eerste studenten wél hun sleutel krijgen voor een woonruimte op Zernike.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *