15 junWet Versterking Bestuurskracht aangenomen!


Op 14 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen. Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen,…

Read More

04 junKandidaatsbestuur 2016-2017


Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 juni zijn de volgende mensen aangenomen als kandidaatsbestuur voor 2016-2017: Christiaan Brinkhuis – voorzitter…

Read More

24 meiUK: Kieswijzer moet opkomst redden


Studentenpartijen SOG, Lijst Calimero en Lijst Sterk zijn druk campagne aan het voeren voor de universiteitsraadsverkiezingen. Maar de Groninger Studentenbond (GSb)…

Read More

09 mrtLeuker.nl in een notendop


Leuker.nl is opgericht in 2014 met als doel jongeren te helpen met het regelen van hun fiscale en financiële zaken. Wij…

Read More

09 febBuitenlandse student structureel slechter af dan Nederlandse student op huurmarkt Groningen


Er zijn significante verschillen aangetoond in de huurprijzen en de kamerwaardering tussen buitenlandse en Nederlandse studenten in Groningen. De GSb hoopt dat de verantwoordelijke instanties alles op alles zullen zetten om uitbuiting van buitenlandse studenten op de huurmarkt tegen te gaan.

Read More

02 febVerhoging printtarieven RUG slecht voor student en slecht gemotiveerd


Groningen, 2 februari – De Groninger Studentenbond (GSb) vindt de verdubbeling van de printtarieven die binnenkort wordt doorgevoerd een slechte maatregel…

Read More

17 decFlexibel collegegeld goed voor zelfontplooing studenten


De GSb vindt de proef met een flexibel collegegeldtarief een goed plan. Naar de mening van GSb-voorzitter Dion Glastra zou het goed zijn als de RUG en de Hanze Hogeschool zo snel mogelijk ook gaan deelnemen aan het experiment, om het verenigingsleven te bevorderen en het ontwikkelen van talent onder studenten te stimuleren.

Read More

Deze week staat in het teken van brandveiligheid in heel Nederland. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft de campagne Heet in…

Read More

29 oktTekort werkplekken UB loopt spuigaten uit


Groningen, 29 oktober – ‘Het tekort aan werkplekken in de Universiteitsbibliotheek loopt tijdens de tentamenperiodes de spuigaten uit.’ Dat concludeert Dion…

Read More

29 oktInvitation


Do you have any ideas about innovative education, skills, labour market, citizenships and EU values? Do you want to share these…

Read More