Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag (MOV) is op 1 juli 2016 in het leven geroepen door de Groninger Studentenbond in samenwerking met de Gemeente Groningen. Op 1 januari 2019 is in Groningen het nieuwe vergunningstelsel ingegaan. Dit stelsel houdt in dat verhuurders van woningen met kamers die drie of meer bewoners hebben en/of van appartementencomplexen met 3 of meer wooneenheden die worden verhuurd aan studenten een verhuurvergunning nodig hebben. Onder deze 1 verhuurders worden particuliere verhuurders en bemiddelingsbureaus verstaan. Indien iemand zich gedraagt als ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ kan diegene in het uiterste geval zijn of haar vergunning kwijtraken. Deze maatregel is ingesteld om wanpraktijken, zoals intimidatie en bedreiging, tegen te gaan.

Wat betekent het vergunningstelsel voor studenten? Indien een huurbaas of bemiddelingsbureau voor studentenhuisvesting de rechten van de huurder schendt, kan de huurder hier melding van maken bij het Meldpunt ongewenst Verhuurdersgedrag (MOV). In dit vergunningstelsel kunnen klachten worden behandeld die na het invoeren hiervan (dus 1 januari 2019) zijn ingediend. Voorbeelden van ongewenst verhuurgedrag zijn het ten onrechte vragen van bemiddelingskosten, bedreiging, intimidatie, het niet plegen van noodzakelijk onderhoud aan de woning, het vragen van een te hoge huurprijs en discriminatie. Uit gesprekken met de 3 Gemeente Groningen blijkt dat er gewerkt wordt met een drietrapssysteem: ten eerste kan een waarschuwing gegeven worden, vervolgens kan een dwangsom worden opgelegd en ten slotte kan in het ergste geval de verhuurvergunning worden ingetrokken. Dit betekent dat indien er klachten worden ingediend over een verhuurder of bemiddelaar, de verhuurvergunning niet meteen ingetrokken wordt, maar er in gesprek wordt gegaan met de verhuurder waarna de situatie beoordeeld wordt.

Uiteraard blijven de gegevens bij de Groninger Studentenbond, de gemeente en eventueel de politie. De gegevens zullen nimmer zonder toestemming openbaar worden gemaakt. De verhuurders in kwestie zullen dan ook nooit op de hoogte raken van het feit dat jij een klacht hebt ingediend. Het is wel belangrijk om te weten dat de prioriteit ligt bij het in beeld brengen van de problematiek, zodat er vervolgens een gerichte aanpak kan worden ontwikkeld.

Wil je naast het indienen van een klacht ook ondersteuning in het verlagen van je huur, het niet terugkrijgen van borg, gebreken of bemiddelingskosten? Het Steuntpunt Huren Groningen (een samenwerking tussen de Groninger Studentenbond en de Gemeente) kan je helpen! Mocht je dit graag willen, neem dan contact op met het Steunpunt huren Groningen voor hulp bij alle andere huurproblemen. Zaken die gaan over bedreiging, intimidatie en andere ‘ernstige gevallen’ worden naar de gemeente doorgestuurd.