Algemene Ledenvergadering

Welkom op de Algemene Ledenvergaderingspagina van de Groninger Studentenbond.

Deze pagina is bedoeld om de tijd, plaats en informatie te verschaffen voor de eerstvolgende ALV.

De Algemene Ledenvergadering is het democratisch vehikel voor de leden om te stemmen over het beleid van het bestuur, input te geven over de richting van de vereniging en hun zorgen of ideeën te uiten. Het is van groots belang voor onze verenging als belangenbehartigers dat we een levendige en actieve algemene ledenvergadering hebben.

Een Algemene ledenvergadering bestaat uit het doornemen van de notulen van de voorgaande ALV, het bespreken van ingekomen stukken, stemmen op moties en zaken die door de leden moeten worden goedgekeurd en het discussiëren over moties en belangen van onze vereniging. De ALV heeft Engels als primaire voertaal en Nederlands in specifieke omstandigheden als secundaire. Wij willen graag alle leden uitnodigen bij de volgende ALV.

De eerstvolgende ALV zal online plaatsvinden op 28 Januari, de tijd wordt nog nader bepaald. Het medium is ook nog niet bekend, fysiek of online.

Wij hopen u allen op de volgende ALV van de GSb te zien verschijnen.

Met strijdvaardige groet,

GSb bestuur