Vertrouwenspersonen 2022-2023

Sinds 2021 heeft de Groninger Studentenbond vertrouwenspersonen aangesteld. Bij deze personen kan je terecht met vragen, problemen of klachten. Zij kunnen een luisterend oor bieden als jij als lid daar behoefte aan hebt. Alle contact momenten en gesprekken zijn volledige vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon waarmee jij contact zoekt kan toestemming vragen om je zaak met de andere vertrouwenspersoon te delen mits zij dit als bevorderend beschouwen (je hebt altijd recht om hier geen toestemming voor te geven). De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via telefoon, mail, WhatsApp.

Leon van der Deure (huidig Raad van Advies)

Je kan me bereiken via:

06 23411733
vertrouwenspersoon.rva@groningerstudentenbond.nl

Lotte Telnekes (externe vertrouwenspersoon)

Je kan me bereiken via:

06 14604256
vertrouwenspersoon.extern@groningerstudentenbond.nl