Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen. De commissieleden voeren onderzoek uit door interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de gemeente, de RUG en de Hanze Hogeschool aangeboden.

In Juni 2020 publiceerde het onderzoeksbureau haar onderzoek naar sociale tevredenheid in Groningen onder Nederlandse en Internationale studenten. Hieruit bleek onder andere dat internationale studenten zich over het algemeen minder tevreden voelen dan Nederlandse studenten, dat 50% van internationale respondenten aangaf dat hun taalbekwaamheid hun ervaringen als student beïnvloedt en dat leven in gemixte huizen en een gemixte sociale vriendenkring hebben zorgt voor hogere tevredenheid onder zowel Nederlandse als internationale studenten. Het onderzoek is hier te vinden.

Het Onderzoeksbureau was in 2018 bezig met een onderzoek naar de verengelsing van het onderwijs. Dit rapport is hier te vinden.

In september 2017 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport over het door hen uitgevoerde onderzoek naar stress onder studenten. Hier kwam onder andere uit naar voren dat bij 62% van de studenten stress iets is dat constant aanwezig is in het studentenleven. Daarnaast focust dit onderzoek zich ook op verschillende copingstijlen waar studenten gebruik van maken, de toegankelijkheid van studentpsychologen en hoe onderwijsinstellingen aan de problematiek kunnen werken. Dit onderzoek is hier te vinden.

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Klik hier voor het onderzoek.