Onderzoeksbureau

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen. De commissieleden voeren onderzoek uit door interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de gemeente, de RUG en de Hanze Hogeschool aangeboden.

In November 2023 kwam er een onderzoek uit van het GSb Onderzoeksbureau over studentenwelzijn. Het was een mixed-method onderzoek dat vergeleek met een vergelijkbaar onderzoek van de GSb uit 2017. De resultaten uit het onderzoek waren zorgwekkend: slechts 1.8% van de participanten gaven aan dat stress niet constant aanwezig is in hun leven en meer dan een derde van de participanten gaf aan dat het
steeds moeilijker wordt om om te gaan met tegenslagen in hun leven. Tijdens de uitreiking van het rapport werd het aangenomen door de Rector Magnificus van de RUG en een lid van het CvB van Hanzehogeschool. Dit rapport is hier te vinden.

In Juni 2020 publiceerde het onderzoeksbureau haar onderzoek naar sociale tevredenheid in Groningen onder Nederlandse en Internationale studenten. Hieruit bleek onder andere dat internationale studenten zich over het algemeen minder tevreden voelen dan Nederlandse studenten, dat 50% van internationale respondenten aangaf dat hun taalbekwaamheid hun ervaringen als student beïnvloedt en dat leven in gemixte huizen en een gemixte sociale vriendenkring hebben zorgt voor hogere tevredenheid onder zowel Nederlandse als internationale studenten. Het onderzoek is hier te vinden.

Het Onderzoeksbureau was in 2018 bezig met een onderzoek naar de verengelsing van het onderwijs. Dit rapport is hier te vinden.

In september 2017 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport over het door hen uitgevoerde onderzoek naar stress onder studenten. Hier kwam onder andere uit naar voren dat bij 62% van de studenten stress iets is dat constant aanwezig is in het studentenleven. Daarnaast focust dit onderzoek zich ook op verschillende copingstijlen waar studenten gebruik van maken, de toegankelijkheid van studentpsychologen en hoe onderwijsinstellingen aan de problematiek kunnen werken. Dit onderzoek is hier te vinden.

In februari 2016 publiceerde het Onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat internationale studenten gemiddeld 75% meer huur voor hun kamer betalen dan Nederlandse studenten. Dit nieuws heeft de landelijke media gehaald en werd door zowel het college van B&W als de raadspartijen van de gemeente Groningen zeer serieus genomen. Sindsdien heeft het gemeentebestuur meer oog voor de noden en behoeften van internationale studenten. Klik hier voor het onderzoek.