Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Ken Hesselink (hij/hem) (Voorzitter) 
Contactpersoon pers & media

Portefeuilles en Commissie’s: Pers & Media; Huisvesting; Mobiliteit; Politiek; Onderzoeksbureau; Activiteiten Commissie

Pers telefoon:
06 25247861

Telefoon:
06 26460338

voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Tiara Ruidavet (zij/haar) (Secretaris)
Contactpersoon ledenbeheer

Portefeuilles en Commissie’s: Internationalizatie; Onderwijs: WO; Actie; Applicatie Commissie; Onderwijs Team, Actie Commissie

Jitske Wielers (zij/haar) (Penningmeester)
Contactpersoon financiën

Portefeuilles en Commissie’s: Politiek; Duurzaamheid, Acquisitie, Nait Soez’n

penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Sylke Ferwerda (zij/haar) (HBO)
Contactpersoon HBO

Portefeuilles en Commissie’s: HBO; Onderwijs Team

hbo@groningerstudentenbond.nl

Maria Hadjiiona (zij/haar) (Juridische zaken)
Contactpersoon juridische zaken

Portefeuilles en Commissie’s: Juridisch Steunpunt

mariahadjiiona@groningerstudentenbond.nl

Fotograaf: Annemarie Herbschleb