Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Leon van der Deure (hij/hem) (Voorzitter) 
Contactpersoon pers & media

Portefeuilles en werkgroepen: pers & media; politiek; WO/RUG; mobiliteit; onderwijs; website

Pers telefoon:
06 25247861

Persoonlijke telefoon:
06 23411733
voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Ale ten Cate (hij/hem) (Secretaris)
Contactpersoon ledenbeheer
Vertrouwenspersoon

Portefeuilles en werkgroepen: welzijn; actie; huisvesting; social media;actiecomité; huurteam; onderzoeksbureau.

06 37305896
secretaris@groningerstudentenbond.nl

Jos Ronduite (hij/hem) (Penningmeester)
Contactpersoon financiën

Portefeuilles en werkgroepen: internationalisering; HBO; diversiteit; federatie; onderwijs; Nait Soez’n; juridisch steunpunt

06 31256723
penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Kyra Lammerts (zij/haar) (Bestuurslid extern & vice-voorzitter)
Contactpersoon acquistitie

Portefeuilles en werkgroepen: duurzaamheid; promotie; huisvesting; social media; discuscie; accie.

06 11349783
extern@groningerstudentenbond.nl

             Fotograaf: Annemarie Herbschleb