Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Annemarie Herbschleb (zij/haar) (voorzitter) 
Contactpersoon pers & media

Portefeuilles en werkgroepen: pers & media; HBO; welzijn; onderwijs; website; onderzoeksbureau.

Pers telefoon:
06 25247861

Persoonlijke telefoon:
06 51106247
voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Stijn Honselaar (hij/hem) (secretaris)
Contactpersoon ledenbeheer

Portefeuilles en werkgroepen: huisvesting; mobiliteit; huurteam; juridisch steunpunt.

 –
secretaris@groningerstudentenbond.nl

Sietse Vlas (hij/hem) (penningmeester)
Contactpersoon financiën

Portefeuilles en werkgroepen: duurzaamheid; federatie; juridisch steunpunt; huurteam; Nait Soez’n; discussie.

  06 30079198
penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Andra Buciu (zij/haar) (bestuurslid intern & vice-voorzitter)
Contactpersoon commissies

Portefeuilles en werkgroepen: WO/RuG; education; diversiteit; internationalisatie; accie.

  06 12737596
intern@groningerstudentenbond.nl

Femke Douma (zij/haar) (bestuurslid extern)
Contactpersoon acquistitie

Portefeuilles en werkgroepen: promotie; actie; politiek; social media.

06 27260135
extern@groningerstudentenbond.nl

Fotograaf: Annemarie Herbschleb