Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Marinus Jongman (hij/hem) (Voorzitter) 
Contactpersoon pers & media

Portefeuilles en werkgroepen: pers & media; federatie; huisvesting; social media; promotie; en huurteam.

06 21270702
voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Midas Bosman (hij/hem) (Secretaris)
Contactpersoon ledenbeheer

Portefeuilles en werkgroepen: HBO; diversiteit; duurzaamheid; actie; onderzoeksbureau; website.

06 81768287
secretaris@groningerstudentenbond.nl

Floor Buigel (zij/haar) (Penningmeester)
Contactpersoon financiën

Portefeuilles en werkgroepen: onderwijs; federatie; politiek; lustrum; Nait Soez’n. 

06 37350454
penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Iris Marissen (zij/haar) (Bestuurslid intern & vice-voorzitter)
Vertrouwenspersoon

Portefeuilles en werkgroepen: WO/RUG; mobiliteit; internationalisering; welzijn; activiteitencommissie.

06 39084374
intern@groningerstudentenbond.nl

Suzanne Kaklewska (zij/haar) (Bestuurslid extern)
Contactpersoon acquisitie

Portefeuilles en werkgroepen: acquisitie; huisvesting; MOV; juridisch steunpunt; social media; promotie.

extern@groningerstudentenbond.nl