Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs houdt zich bezig met onderwijsgerelateerde zaken van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij dient als ondersteuning voor de portefeuillehouder Onderwijs namens het bestuur van de GSB. De Werkgroep blijft op de hoogte van belangrijke, actuele zaken aan de Hanze en de RUG en zorgt ervoor dat de portefeuillehouder geïnformeerd aan het werk kan. Verleden jaren is de Werkgroep Onderwijs verantwoordelijk geweest voor het organiseren van een debat in de aanloop naar de medezeggenschapsverkiezingen van de onderwijsinstellingen. 

Voor het komende jaar heeft de huidige werkgroep drie doelen gesteld:

  • Vergroten bereik werkgroep, door middel van een aanwezigheid op sociale media.
  • Participatie verkiezingen.
  • Kritisch evalueren onderwijs

De werkgroep onderwijs 2021-2022 bestaat uit:

  • Imke Kok, coördinator onderwijs
  • Tom Wensvoort, secretaris
  • Midas Bosman, algemeen lid
  • Julia Hofma, algemeen lid
  • Leon van der Deure, namens het bestuur, voorzitter
  • Jos Ronduite, namens het bestuur, penningmeester