Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs houdt zich bezig met onderwijsgerelateerde zaken van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij dient als ondersteuning voor de portefeuillehouder Onderwijs namens het bestuur van de GSb. De Werkgroep blijft op de hoogte van belangrijke, actuele zaken aan de Hanze en de RUG en zorgt ervoor dat de portefeuillehouder geïnformeerd aan het werk kan. Een nieuw aspect is dat werkgroep zich bezig houdt met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de medezeggenschapsverkiezingen.

De werkgroep onderwijs 2023-2024 bestaat uit:

  • Karlijn Bakker
  • Douwine de Boer
  • Will Boender
  • Sera Carey
  • Sylke Ferwerda, namens het bestuur
  • Tiara Ruidavet, namens het bestuur