Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Sjoerd Kalisvaart (voorzitter)
Contactpersoon pers & media
Portefeuille: Huisvesting
Werkgroepen: Huurteam, AcCie
06 30255924
voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Iris van der Burch (secretaris & vicevoorzitter)
Contactpersoon ledenbeheer
Portefeuilles: Wo & RUG, hbo & Hanze, internationalisering
Werkgroepen: Juridisch Steunpunt, AcCie
06 20646284
secretaris@groningerstudentenbond.nl

Anne Klaver (penningmeester)
Contactpersoon financiën
Portefeuilles: Huisvesting, acquisitie
Werkgroepen: Onderzoeksbureau, Huisvesting
06 48427116
penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Thomas Reindersma (bestuurslid intern)
Vertrouwenspersoon
Portefeuille: Mobiliteit, diversiteit, duurzaamheid
Werkgroep: Nait Soez’n
06 46510333
intern@groningerstudentenbond.nl