Huidig bestuur

Het bestuur van de Groninger Studentenbond stelt samen met de leden een jaarlijks beleid op en voert deze uit. Alle bestuursleden hebben een parttime functie en worden geholpen door de actieve leden van de vereniging.

Jolien Bruinewoud (voorzitter)
Contactpersoon pers & media
Portefeuille: Huisvesting
Werkgroepen: Juridisch Steunpunt, Housing Team
06 24799957
voorzitter@groningerstudentenbond.nl

Malu Ayoub (bestuurslid extern & vicevoorzitter)
Contactpersoon externe relatie
Portefeuille: Huisvesting, Acquisitie
Werkgroepen: AcCie, MOV
06 46591042
extern@groningerstudentenbond.nl

Nico Wessels (secretaris)
Contactpersoon ledenbeheer
Portefeuilles: Mobiliteit, hbo & Hanze, Diversiteit
Werkgroepen: Huurteam
06 22715679
secretaris@groningerstudentenbond.nl

 Ryannah Kroeze (penningmeester)
Contactpersoon financiën
Portefeuilles: Duurzaamheid, WO/RUG, Actie
Werkgroepen: Onderzoeksbureau
06 21352231
penningmeester@groningerstudentenbond.nl

Naomi Hauenstein (bestuurslid intern)
Vertrouwenspersoon
Portefeuille: Internationalisering, hbo/Hanze, Promotie
Werkgroep: Nait Soez’n
06 19025314
intern@groningerstudentenbond.nl