De gevolgen van de stikstofuitspraak

Er is natuurlijk veel te doen om de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei dit jaar. In deze uitspraak stelde de Raad van State dat Nederland onvoldoende doet om de stikstof terug te dringen. Deze uitspraak had grote gevolgen voor verschillende sectoren in Nederland en de mensen reageren er heftig op. In haar uitspraak zette de Raad van State de regering duidelijk aan het werk: zo kon er niet verder, de stikstofuitstoot moeten worden teruggedrongen. Hierdoor liepen onder andere 18.000 bouwprojecten vast. In dit blog vertel ik je wat Rutte & co gaan doen om aan deze opdracht te voldoen.

De meest uit het oog springende maatregel is natuurlijk de verlaging van de maximum snelheid op snelwegen naar 100. Deze door het VVD genoemde ‘rotmaatregel’ heeft ook meteen voor veel ophef gezorgd, de meeste mensen willen natuurlijk lekker doorgassen. Het roept bij de mensen veel weerstand op, zo is er een facebook-evenement opgestart genaamd ‘100 rijden in de 3e versnelling voor extra uitstoot’. Hierin zijn nu al zo’n 110.000 mensen geïnteresseerd. Toch is het volgens de VVD nodig zodat er weer kan worden bijgebouwd en zodat er geen banen verloren gaan.

Maar dat is niet de enige maatregel want de boeren zijn ook aan de beurt. Iedereen herinnert zich natuurlijk de trekkers op de Grote Markt in Groningen en in de rest van Nederland uit protest tegen de stikstofregels. Zo heeft het kabinet onder andere besloten dat boeren nu ander veevoer moeten gebruiken en dat er geld vrijkomt voor een uitkoopregeling voor varkensboeren om te stoppen. Het is maar de vraag of de boeren hier tevreden mee zijn.

Verder komt er nog een noodwet om de verkeersveiligheid op de wegen en de veiligheid van de dijken te garanderen. ‘We moeten droge voeten houden’ volgens het kabinet. Dit zijn dus onderwerpen waar volgens het kabinet geen stikstof op kan worden bespaard. Als er dan toch te veel stikstof vrijkomt dan moet dit worden gecompenseerd. Verder heeft het kabinet aangekondigd kritisch te gaan kijken naar natuurgebieden, het gaat hier om structureel zwakke natuurgebieden.

Er kan dus worden gesteld dat Rutte & co heeft geluisterd naar de opdracht van de Raad van State. Het kabinet heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen die niet allemaal even populair zijn onder de bevolking. Toch is dit niet het einde van het verhaal. Buiten de stikstof problemen spelen nu ook al weer problemen rondom PFAS, een verzamelnaam voor giftige stoffen. Gezien de huidige situatie met alle milieuproblemen is dit een situatie die in de toekomst waarschijnlijk nog vaker gaat voorkomen.

Geschreven door Jan Willem Hilbrands, medewerker van het Juridisch Steunpunt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *