De Raad van Advies (RvA) geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het bestuur. Ze ondersteunen de bestuursleden in het doen van hun bestuurstaken.

Het RvA bestaat in 2023/2024 uit:

  • Leon van der Deure
  • Danny Kolthof
  • Stijn Honselaar
  • Rens van Hartingsveld
  • Eleanor van den Eerenbeemt