Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag (MOV) is op 1 juli 2016 in het leven geroepen door de Groninger Studentenbond in samenwerking met de Gemeente Groningen. Sinds 1 januari 2019 is het MOV onderdeel van het vergunningstelsel. Hier kan elke huurder die problemen ondervindt met zijn/haar verhuurder een klacht indienen. De Groninger Studentenbond verzamelt de gegevens en ondersteunt desgevraagd de huurders. De gemeente Groningen gebruikt de verzamelde gegevens om in kaart te brengen welke verhuurders buiten hun boekje gaan. Als uit onderzoek van de klachten blijkt dat een verhuurder zich structureel misdraagt, gaat ook de gemeente maatregelen tegen deze persoon instellen en handhaven (bijvoorbeeld door het opleggen van dwangsommen of bestuursdwang). Elke klacht helpt hierbij, dus aarzel niet en dien je klacht in!

Uiteraard blijven de gegevens bij de Groninger Studentenbond, de gemeente en eventueel de politie. De gegevens zullen nimmer zonder toestemming openbaar worden gemaakt. De verhuurders in kwestie zullen dan ook nooit op de hoogte raken van het feit dat jij een klacht hebt ingediend. Het is wel belangrijk om te weten dat de prioriteit ligt bij het in beeld brengen van de problematiek, zodat er vervolgens een gerichte aanpak kan worden ontwikkeld.

Wil je naast het indienen van een klacht ook ondersteuning in het verlagen van je huur, het niet terugkrijgen van borg, gebreken of bemiddelingskosten? Het Huurteam van de Groninger Studentenbond en het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen (SBG) kunnen je hierbij helpen! Mocht je dit graag willen, neem dan contact met ze op via het contactformulier voor bemiddelingskosten of neem contact op met het Huurteam voor hulp bij alle andere huurproblemen. Zaken die gaan over bedreiging, intimidatie en andere ‘ernstige gevallen’ worden naar de gemeente doorgestuurd.