[PERSBERICHT] De Groninger Studentenbond brengt rapport uit over Meldpunt Welzijn: “Met meer dan 700 reacties blijkt dat veel studenten in de steek werden gelaten.”

Groningen,  9 Juni – In december 2021 zette de Groninger Studentenbond (GSb) het Meldpunt Welzijn op om in studenten een plek aan te bieden waar zij hun mentale gesteldheid konden rapporteren. Honderden studenten vulden het meldpunt in en vanochtend bracht de GSb het rapport uit met de bevindingen. “Het meldpunt was een uitlaatklep die studenten nodig hadden, de verhalen waren schrijnend,” zegt Ale ten Cate.

Dat de corona pandemie veel effect had op studenten was al langer bekend, maar dit rapport laat zien dat er ook na de pandemie nog steeds veel werk aan de winkel is wat betreft studenten welzijn. Veel studenten gaven aan dat zij last hebben van lange termijn problemen zoals het verlies van motivatie, depressie en eenzaamheid. Op een schaal van 1 tot 10 gaven studenten aan de RUG hun mentale gezondheid gemiddeld een 5.1, aan de Hanze was dit zelfs een 4.6. Toch is hier niet proactief op gereageerd door de onderwijsinstellingen, één student vertelt: “En wanneer je aangeeft dat het niet gaat, word je meer behandeld als een nummer dan als een persoon. Uitzonderingen zijn er zeker, maar wanneer het mentale gezondheid betreft staat studie vaak op bureaucratische strepen.”

Het rapport laat vooral zien dat zowel bij de RUG en de Hanze de faciliteiten voor mentaal welzijn niet toereikend waren. Maar 40% van de studenten aan de RUG vond de faciliteiten toegankelijk genoeg, bij de Hanze lag dit percentage op 46%. Ten Cate: “een student vertelde dat ze 4 keer is afgewezen bij de studentenpsycholoog omdat er geen plek was, ik wil niet eens weten hoeveel mensen ditzelfde hebben gehoord.”

Studenten geven aan dat ze zichzelf weggecijferd voelden door hun onderwijsinstelling waardoor velen het gevoel kregen dat ze er alleen voor stonden. In het meldpunt hadden studenten ook de mogelijkheid om zelf hun verhaal te doen over hun situatie, dit resulteerde in een overweldigende respons zegt Ten Cate: “We hebben honderden verhalen van mensen gekregen, soms zelfs meerdere paragrafen lang. We zouden er een heel boekwerk van kunnen maken.”

De RUG en de Hanzehogeschool zijn zich wel bewust van de mentale gesteldheid van haar studenten, maar het ontbreekt nog aan concrete veranderingen en proactieve betrokkenheid. Studentenorganisaties nemen vaak zelf het voortouw in het ondersteunen van studenten. Naast acute oplossingen zoals het direct vergroten van het aanbod van studentenpsychologen zijn er ook lange termijn oplossingen nodig. Er kan bijvoorbeeld voorbeeld genomen worden van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zij hebben namelijk een actieplan welzijn wat loopt van 2020-2024. “Wij dringen de onderwijsinstellingen aan om studentenorganisaties te betrekken bij eenzelfde oplossing en om meer verantwoordelijkheid te nemen in het ondersteunen van haar eigen studenten.” Aldus Ten Cate.

Het rapport van de RUG:
Eind rapport RUG Covid

Het rapport van de Hanze:
Eind rapport Hanze Covid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *