GSb Onderzoek rapport naar studentenwelzijn

In November 2023 kwam er een onderzoek uit van het GSb Onderzoeksbureau over studentenwelzijn. Het was een mixed-method onderzoek dat vergeleek met een vergelijkbaar onderzoek van de GSb uit 2017. De resultaten uit het onderzoek waren zorgwekkend: slechts 1.8% van de participanten gaven aan dat stress niet constant aanwezig is in hun leven en meer dan een derde van de participanten gaf aan dat het steeds moeilijker wordt om om te gaan met tegenslagen in hun leven. Tijdens de uitreiking van het rapport werd het aangenomen door de Rector Magnificus van de RUG en een lid van het CvB van Hanzehogeschool. Dit rapport is hier te vinden

Abstract:

Studenten ervaren stress en in het huidige onderzoek beoogden we zes stressoren voor studenten in Groningen te onderzoeken: Academische Stress, Energiecrisis, Huizencrisis, Studielening, Werken Naast Studeren en de COVID-19 Pandemie. We onderzochten hoe de huidige situatie is omtrent stress en subjectief welzijn (SWB) onder studenten en hoe elk van onze potentiële stressoren, net als drugs- en alcohol gebruik, is gerelateerd aan stress en SWB. We analyseerden deze relaties door middel van correlatie-analyses, regression-analyses en open vragen. Een vragenlijst was verspreid onder studenten in Groningen, waarvan 171 participanten het kwantitatieve deel hebben ingevuld en meer dan 220 participanten de open vragen hebben beantwoord. Correlatie-analyses toonden aan dat elke stressor significant gecorreleerd was aan zowel stress (positief gecorreleerd) als SWB (negatief gecorreleerd), en dat zowel drugsgebruik als alcoholgebruik niet significant gecorreleerd zijn aan stress and SWB. Uit zowel enkelvoudige lineaire regressie-analyses als meervoudige lineaire regressieanalyses bleek dat Academische Stress de grootste stressor is, daarna Energiecrisis en daarna Huizencrisis. Studenten lijken niet beduidend meer of minder gestresst te zijn dan in 2017, en de antwoorden op zowel de stress vragenlijst als de open vragen suggereren dat de situatie verbeterd zou moeten worden: slechts 1.8% van de participanten gaven aan dat stress niet constant aanwezig is in hun leven en meer dan een derde van de participanten gaf aan dat het steeds moeilijker wordt om om te gaan met tegenslagen in hun leven. Voorbeelden van hoe studenten worden beïnvloed door de energiecrisis en de huizencrisis worden besproken, net als suggesties om de situatie te verbeteren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *